Medfinansierat av

Erasmus+, KA1

Information
Kontakt
federica
Federica Gravina
Projektsamordnare- SERN

TALE

Det krävs ett samhälle för att skapa ett bibliotek, och ett bibliotek för att skapa Europa.

Om projektet

Kultur och kunskap i det europeiska samhälle vi lever i kan inte längre betraktas ur ett nationellt eller lokalt perspektiv. Det finns ett behov av att öka medvetenheten om andra kulturer och samhällen som Europeiska unionen består av, och förmedla budskapet till medborgarna att det är skillnaderna som gör Europa unikt. Det finns med andra ord ett behov av att förmedla idén att Europa är större än summan av sina delar, särskilt i detta speciella historiska ögonblick, som kännetecknas av en ökad misstro mot EU:s institutioner. Biblioteken skulle kunna spela en strategisk roll i detta avseende, i medelstora och små städer, eftersom de skulle kunna vara ett öppet fönster mot Europa och ge en glimt av andra kulturer genom strukturerade evenemang/utställningar/initiativ. För att detta ska kunna ske är det nödvändigt att ge bibliotekarierna de rätta färdigheterna som behövs för att förnya bibliotekens tjänster.

Alla partner tror på vikten av offentliga bibliotek som moderna utbildningscentra nära medborgarna och potentiella elever. Folkbiblioteken har utökat sin roll i lokalsamhällena.
Många av dem hjälper nu människor att utveckla sina digitala färdigheter, utveckla eller förvärva andra färdigheter (t.ex. läs- och skrivkunnighet) genom olika möjligheter till livslångt lärande och erbjuder ett neutralt och pålitligt utrymme för människor att skapa, lära och skapa kontakter. Bibliotek i hela Europa hittar nya sätt att vara innovativa, de är platser där människor hittar jobb och där mor- och farföräldrar Skypear med sina familjer. I det europeiska kunskapssamhället för livslångt lärande måste folkbiblioteken ses som en länk mellan den lokala inlärningsmiljön och de globala resurserna av information och kunskap.

Bibliotekarierna bör särskilt förvärva eller förbättra sin flerspråkiga kompetens, sina digitala färdigheter, sin kulturella medvetenhet och sin förmåga att uttrycka sig. Sådana färdigheter krävs för att strukturera framtida europeiska rörlighets- eller forsknings- och utvecklingsprojekt, skapa nya kontakter och öka nätverket av partnerorganisationer utomlands. På lokal nivå är de dessutom användbara för att stödja personer från andra länder som besöker bibliotek, inklusive personer med invandrarbakgrund och flyktingar. Projektet TALE syftar till att tillgodose bibliotekens behov av att förnya sina tjänster genom att ge bibliotekarier från Italien möjlighet till jobbskuggning och utbildning utomlands.

 

Mål

Projektets allmänna mål är att förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av biblioteken genom att stärka den europeiska dimensionen i de deltagande organisationerna. Projektets särskilda mål är följande:

 1. Förbättra personalens nyckelkompetenser och tvärgående färdigheter, vilket kommer att bidra till att man på ett effektivare sätt kan ta itu med de interkulturella utmaningarna.
 2. Att utveckla den europeiska dimensionen i organisationerna genom att: förbättra personalens kunskaper om Erasmus+ och rörlighet för lärande; bygga starka relationer med europeiska partner, få förtroende för processerna i rörlighetsprojekt och deras vokabulär.
 3.  Öka bibliotekariernas yrkeskompetens tack vare överföring av praxis och know-how från andra europeiska länder och utbildningsverksamhet.
 4.  Utveckling av personalbedömningsaktiviteter och relaterad potentiell yrkesutveckling inom organisationen.

 

Aktiviteter

 • a) Fyra jobbskuggningar kommer att äga rum i Sverige. Dessa aktiviteter kommer att göra det möjligt för deltagarna att förstå en ny kontext, med en fullständig fördjupning, och få information om organisationsmodellerna, hur de strategiska målen eftersträvas och hur verksamheten planeras och genomförs. Deltagarna kommer att tala engelska och interagera med svenska kollegor samt med användarna av tjänsterna och följa lokala sedvänjor och vanor.
 • b) Två utbildningskurser i England och Tyskland som syftar till att ge deltagarna kunskap och kompetens om följande:
  – digitalisering och ny teknik;
  – utvärdering av verksamheten;
  – hur man kan göra biblioteken till mer interaktiva platser som kan locka alla medborgare oavsett social, etnisk eller kulturell bakgrund.
  Utbildningarna kommer också att ge en inblick i hur man kan strukturera gränsöverskridande samarbete med hjälp av Erasmus+ genom föreläsningar och vittnesmål från andra organisationer som har deltagit i programverksamheten.
Skip to content