Medfinansiering

Självfinansierad.

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Nätverkskoordinator - SERN

50/50 Projekt

When energy counts

Om Projektet

Elevernas beteende är avgörande både i skolan och hemma. Projektet fokuserar på denna faktor och uppmuntrar eleverna att spara energi.

Projektet infördes tack vare SERN:s deltagande i borgmästaravtalet som stödorganisation. 50/50-metodiken har ursprungligen utvecklats genom ett europeiskt projekt, Euronet 50/50, som stöds av Europeiska Intelligenta Europa.

Mål

  1. Värdera, överföra och vidareutveckla resultaten från det ursprungliga projektet (Euronet 5050) i större skala;
  2. Öka elevernas medvetenhet om energibesparingar;
  3. Utveckla en process som syftar till att engagera ett stort antal aktörer på lokal och transnationell nivå.

Aktiviteter

21 Maj 2015
Första transnationella seminariet
Salsomaggiore (IT)

1 Oktober 2015
Nationellt seminarium i Italien
Imola (IT)

2 Oktober 2015
Nationellt seminarium i Sverige
Linköping (SE)

20 Maj 2016
Andra transnationella seminariet
Trollhättan (SE)

Påverkan

Genom projektet har man i klassrummen infört en metodik som har utformats för att lära barnen hur man använder energi på ett klokt sätt och hur man sparar energi genom åtgärder som leder till beteendeförändringar hos eleverna. Dessa förändringar har satt igång en process som i slutändan har lett till mindre energislöseri i skolorna. Ekonomiska incitament för energibesparingar har överenskommits mellan skolor och kommuner (som vanligtvis driver skolor) i början av projektet för att stödja verksamheten. 50 % av de energibesparingar som genereras under projektet på grund av elevernas ändrade beteende ska återbetalas till skolan, medan 40 % av den återstående hälften blir en nettobesparing för de kommuner som betalar räkningarna. De återstående 10 % går till SERN som ett bidrag till projektets totala utgifter.

Under 2015 har skolorna som ett resultat av den verksamhet som bedrivs av de “energiteam” som bildats av eleverna sparat 150 000 kwh, med en total besparing på 14 638,24 euro.

I slutändan vinner alla: skolan får extra medel, kommunerna betalar mindre i kostnader och hjälper till att nå de miljömål som fastställts på regional, nationell och europeisk nivå.