Medfinansiering

Europe for Citizens

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare - SERN

EVOLAQ

Enhancing Volunteering Actions and Quality in Europe

Om projektet

EVOLAQ är ett projekt som samfinansieras inom ramen för programmet Europe for Citizens, Strand Networks. Partnerskapet består av sju europeiska länder och nio organisationer, både organisationer från det civila samhället och lokala offentliga myndigheter.
Volontärverksamhet är ett viktigt uttryck för ett aktivt medborgarskap i EU. Genom att ge sin tid till förmån för andra arbetar volontärer för sitt samhälle och spelar en aktiv roll i detta. De utvecklar känslan av att tillhöra ett samhälle och får därmed också en känsla av äganderätt.

Frivilligarbete är därför ett särskilt kraftfullt sätt att utveckla medborgarnas engagemang för samhället och dess politiska liv. För det andra är organisationer i det civila samhället, föreningar av allmänt europeiskt intresse, vänortsföreningar och andra deltagande organisationer ofta beroende av volontärarbete för att genomföra och utveckla sin verksamhet. Därför ägnas särskild uppmärksamhet åt främjandet av volontärarbete inom programmet ” Europe for Citizens”.

Den gemensamma bakgrunden bland partnerna omfattar två delar:

  1. Potentialen i frivilligverksamheten är fortfarande inte fullt ut utnyttjad, framför allt när det gäller ungdomars och människors deltagande med olika etnisk bakgrund.
  2. Bilden av volontärarbete skiljer sig åt från land till land när det gäller kvalitetsstandarder.

Mål

Projektets mål är följande:

  1. Att öka kunskapen om volontärarbete i Europa.
  2. Att öka medborgardeltagandet genom volontärarbete, framför allt för äldre, unga och missgynnade personer, och att engagera personer från olika etniska grupper och inkludera dem i medborgardeltagandet.
  3. Att utbyta bästa praxis på övergångsnivå och överföra nya modeller för att få människor att engagera sig som volontärer.
  4. Att jämföra erfarenheterna av volontärarbete i partnerländerna och skapa riktlinjer för stöd till volontärarbete.

Aktiviteter

Samordningsmöte
Linz (AT)
1/3 Mars 2016

Öppningskonferens
Norrköping (SE)
30 Maj/2 Juni 2016

Transnationellt seminarium
Pforzheim (DE)
24/27 Oktober 2016

Transnationellt seminarium
Dubrovnik
21/24 November 2016

Local valorization seminar
Daugavpils
14/16 Mars 2017

Seminarium om lokal uppvärdering
Ilmajoki
11/13 April 2017

Workshop och festival för volontärarbete
Collecchio
11/14 Maj 2017

Seminarium om lokal uppvärdering
Skövde
19/21 September 2017

Avslutande evenemang
Cervia
5/7 December 2017

Påverkan

Verksamhetsplanen omfattar nio evenemang, både på transnationell och lokal nivå, där alla partner kommer att delta som värdorganisationer från mars 2016 till december 2017.

De förväntade resultaten är följande:

  1. Utbyte av bästa praxis och perspektiv på projekttemat – Att förbättra volontärverksamheten och kvaliteten i Europa.
  2. Att studera och överföra nya modeller för att få unga människor att börja arbeta som volontärer.
  3. Att presentera en handbok med de mest relevanta erfarenheterna från projektet med riktlinjer för att överföra transnationell kunskap till lokal nivå.