Medfinansiering

Europe for Citizens

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projektsamordnare - SERN

DIAMI

Active citizenship and intercultural dialogue with migrant people

Om Projektet

Nätverket DIAMI om aktivt medborgarskap och interkulturell dialog med invandrare utvecklade och genomförde fyra tematiska seminarier mellan 2012 och 2013. Under dessa möten diskuterade och jämförde partnerskapet under ledning av Union Terre Verdiane, som består av svenska, finska, spanska, italienska och maltesiska kommuner, de nationella erfarenheterna i syfte att planera en gemensam politik för integration av migranter.

Mål

Projektet syftar till att studera en gemensam metodik och att skapa interventionsåtgärder för att förbättra integrationen av invandrare. I synnerhet följande specifika frågor har tagits upp:

  • Utbildning: höja invandrares utbildningsnivå.
  • Arbete: kvalificering av arbetstagare, utveckling av kompetenser som är gångbara på marknaden, ökning av sysselsättningen i enlighet med förslaget i Europa 2020-strategin.
  • Socialisering: främja invandrares integration i samhällslivet.
  • Andra generationens invandrare: förstå dimensionerna och de sociala konsekvenserna av denna fråga.

De tre första frågorna har behandlats i tre arbetsgrupper, medan frågan om andra generationens invandrare har behandlats i ett specifikt seminarium.

Aktiviteter

Samordningsmöte
13/16 Mars 2012
Ravenna (IT)

Första tematiska seminariet
7/10 Maj 2012
Puerto Lumbreras (ES)

Andra tematiska seminariet
12/15 November 2012
Vänersborg (SE)

Tredje tematiska seminariet
18/21 March 2013
Xaghra (MT)

Fjärde tematiska seminariet
2/5 September 2013
Lapua (FI)

Avslutande möte
25/28 November 2013
Salsomaggiore (IT)