Medfinansiering

Erasmus+, KA1

Information
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projektsamordnare - SERN
federica
Federica Gravina
Projektsamordnare - SERN

Socialtjänst och digitalisering

Utbyten för enskilda deltagare

Om projektet

SERN har utsetts till ackrediterad organisation för Erasmus+-projekt inom Key Action 1 för hela programperioden 2021-2027.

Fokus för ackrediteringen är på socialtjänsten, särskilt äldreomsorgen, i relation till digitalisering.

Andra SERN-medlemmar som är intresserade av detta ämne kommer att få möjlighet att delta i ackrediteringsverksamheten under den period som vi har rätt till stöd från Erasmus+ (d.v.s. fram till och med november 2027).

Mål

Tre allmänna mål utvecklades som svar på tre behov som delades under planeringsfasen för ansökan:
  • Att utveckla digitala färdigheter för att förbättra vårdgivarnas utbildning, relationen mellan äldre och omsorgspersonal samt organisation/familjekommunikation.
  • Öka den interkulturella kompetensen för att möta de behov som kommer med ett multietniskt samhälle, och de effekter det ger på äldrevården, inklusive demenssjuka.
  • Förstärka det europeiska perspektivet på socialtjänsten, genom att utbyta god praxis mellan organisationer i olika länder.

Aktiviteter

3 typer av aktiviteter som planeras i utbildningsplanen:

  • Jobbskuggning
  • Gruppmobilitet för besök och seminarier.
  • Strukturerad utbildning (formellt lärande)
Skip to content