Medfinansiering

Erasmus+, KA1

Information
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare - SERN
federica
Federica Gravina
Projekt Samordnare - SERN

Persontjänster och digitalisering

Lärandemobiliteter för individen

Om Projektet

SERN har utsetts till ackrediterad organisation för Erasmus+-projekt, Key Action 1 för hela programperioden 2021-2027.

Fokus för den föreslagna och godkända utbildningsplanen är på persontjänster med särskilt intresse för äldreomsorg i samband med digitaliseringsprocessen.

Andra SERN-medlemmar som är intresserade av detta ämne kommer att få möjlighet att delta i ackrediteringsverksamheten under den stödberättigade perioden (fram till november 2027) för att utvidga konsortiet.

Mål

Tre allmänna mål utvecklades som svar på tre behov som delades under planeringsfasen för ansökan:
  • Att utveckla digitala färdigheter för att förbättra omsorgspersonalens utbildning, relationen mellan äldre och omsorgspersonal samt organisation/familjekommunikation.
  • Förbättra den interkulturella kompetensen för att möta behoven i ett multietniskt samhälle och dess effekter på vården av äldre, även demenssjuka.
  • Öka utbildningens europeiska dimension för att dela med sig av innovativ god praxis och få information som kan överföras till deras egna organisationer.

Aktiviteter

3 typer av aktiviteter som planeras i utbildningsplanen:

  • Jobbskuggning
  • Gruppmobilitet för besök och seminarier.
  • Strukturerad utbildning (formellt lärande)