Regalbuto Kommun

regalbuto 1

Regalbuto Kommun

Information

Drivande Prioriteringar

Quick Links

Om Medlemmen

Regalbuto är en liten stad (7 093 invånare) som ligger i Sicilien, mellan Simetodalen och Nebrodiområdet, som kategoriseras som ett “inre område”, dvs. långt från storstadsområden och med svårigheter för människor att få tillgång till tjänster.
Stadens centrum karaktäriseras av olika stadsdelar som byggts under olika historiska perioder, det finns flera religiösa monument (kyrkor, kloster) som vittnar om den viktiga roll som Regalbuto spelade i det förflutna. Det ligger på vägen som förbinder Catania och Palermo, ett strategiskt ställe.
Efter den urbana expansionen i slutet av förra seklet under en fas av ekonomisk tillväxt, var den lokala ekonomins huvudmotor jordbruket, idag lider kommunen av avfolkning som andra inre områden i Italien, speciellt i den södra delen av landet.
Med alla dessa anledningar, den lokala förvaltningen tillämpar en innovativ och integrerad strategi för samhällsbaserad planering genom en genuin inlärningsprocess som engagerar medborgare, gräsrötter, offentliga institutioner och experter i sökandet efter social-ekologisk revitalisering.
Att gå med i SERN-nätverket är en pusselbit i detta pussel av innovation och testverksamhet!

Verksamhet inom Nätvärket

Persontjänster och digitalisering

Galleri