ASP Rossi-Sidoli

ASP Rossi-Sidoli

Information

Drivande Prioriteringar

Quick Links

Om Medlemmen

ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” är ett statligt företag för tjänster inom omsorg och vård som bildades 2008 efter utfärdandet av den regionala lagen Emilia Romagna nr 2/2003 “RULES ON THE PROMOTION OF SOCIAL CITIZENSHIP AND THE REALISATION OF AN INTEGRATED SYSTEM OF MEASURES FOR SOCIAL SERVICES” (regler för främjande av social medborgerlighet och förverkligande av ett integrerat system av åtgärder för sociala tjänster). Huvudkontoret ligger i Compiano kommun (Parma). ASP Rossi Sidoli är verksamt inom området för de olika dalarna av floderna Taro och Ceno i provinsen Parma för förvaltning och organisering av sociala tjänster och folkhälsotjänster för personer i alla åldrar, från barndom till vuxen ålder, med sårbara förhållanden eller funktionshinder, med särskild hänsyn till gamla, icke självförsörjande personer. Det område som omfattas är : Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Varano de’ Melegari, Varsi. Från och med januari 2022 kommer även kommunerna Berceto och Valmozzola att ansluta sig, så att alla 16 kommuner i distriktet nu ingår i ASP Rossi Sidoli. De organ som ingår i ASP Rossi Sidoli är: ordföranden, styrelsen och partnerförsamlingen. Partnerförsamlingen består av borgmästarna i kommunerna i distriktet för floderna Taros och Cenos dalar och kyrkoherden i Compianos församling som företrädare för den tidigare IPAB. Partnerförsamlingen utser styrelsen som består av tre valda ledamöter som i sin tur väljer ordförande, vice ordförande och direktör. ASP Rossi Sidoli har en egen stadga som godkänts av regionrådet i Emilia Romagna. En integrerad del av ASP Rossi Sidoli är äldreboendet i Compiano som öppnades 1890. Det ligger nära stadens historiska centrum och vid foten av slottet. Det är ett hälsovårdsboende som tar emot äldre personer som inte kan klara sig själva och som har olika behov av vård och erbjuder gästfrihet, hjälp och daglig verksamhet. En annan viktig assistenttjänst är dagvårdsassistanscentret: en dagverksamhet för äldre personer med olika grader av autonomi som erbjuder assistans och genomför socialiserings- och animationsprogram. De äldre återvänder hem på kvällen för att upprätthålla personlig och social självförsörjning så länge som möjligt.      

Verksamhet inom Nätvärket

Galleri

Skip to content