Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Nätverksoordinator - SERN

SIA-ProD

An Innovative Self-Improvement Approach for the Professional Development of Early Educators

Om Projektet

Kvalitet inom området för tidig barndomsutbildning (ECEC, ”Early Childhood Education and Care”) upptar en allt viktigare ställning inom dagordningen för europeisk och nationell politik. En av de viktigaste egenskaperna som man identifierat för att åstadkomma högkvalitativ utbildning i tidig barndomsutbildning är att stärka kompetensen (professionell utveckling) hos personalen. Det problem som partnerna identifierat ligger i det faktum att utbildningen för föreskolelärare inte alltid matchar behoven som finns eller inte är enkla att organisera och genomföra utan att ta bort lärare från sina klasser. SIA-ProD-projektet strävar efter att utveckla ett innovativt tillvägagångssätt för att stärka den professionella tillväxten av förskolelärare. Projektet bygger runt begreppen självbedömning och självförbättring.
Sex partners från fyra europeiska länder deltar i projektet. De involverade organisationerna är: tre universitet, ett forskningsinstitut, en skolförvaltning och en organisation som utbildar lärare och som också är ett transnationellt nätverk bestående av lokala och regionala myndigheter.

Mål

Projektet syftar till att ge förskolelärarna metoder och verktyg för självbedömning och självförbättring på ett effektivt, personligt, enkelt och ekonomiskt sätt. För att uppnå detta har projektet fyra delmål:

  1. Att överföra, anpassa och implementera en innovativ teknik kallad Discrete Choice Modeling (DCM) som gav skaparen Dan McFadden Nobelpriset 2000 i ekonomi till området tidig barndomsutbildning. DCM används i stor utsträckning inom marknadsföring, finans, biostatistik och andra vetenskapliga områden (Ben-Akiva, & Lerman, 1985), medan användningen i utbildning inte är lika vanligt förekommande.
  2. Att främja användbarheten av självbedömning som ett nyttigt verktyg och en förutsättning för effektiva tjänsteutbildningsprocedurer. För att uppnå detta mål vill projektet utveckla TSAA (“Lärarens självbedömningsassistent”,), baserat på den tidigare beskrivna DCM-metoden. Utbildarna kommer att kunna använda sig av verktyget och få feedback för sin undervisningsprofil.
  3. Att stödja lärarnas självförbättring. För att uppnå detta mål kommer projektet att utveckla SIEP (“Självförbättrande utbildningspaket”, självförbättringsutbildningspaket). Förskolelärare som kommer att delta i projektet och slutföra TSAA kommer att få feedback om sin undervisningsprofil. Baserat på detta kommer de att kunna upprätta sin personliga träningsagenda, tack vare det tillgängliga pedagogiska materialet och inkluderat i SIEP. På så sätt kan varje lärare enkelt göra en självbedömning och välja det träningsinnehåll denne behöver.
  4. Bekräfta, vetenskapligt, att detta nya tillvägagångssätt för träning gynnar både tidiga barndomspedagoger och deras elever.

Aktiviteter

Första transnationella mötet
Kreta, Grekland
23/24 November 2016

Andra transnationella mötet
Aten, Grekland
20/21 April 2017

Tredje transnationella mötet
Bologna, Italien
05/06 September 2017

Fjärde transnationella mötet
Nicosia, Cypern
25-26 Januari 2018

Femte transnationella mötet
Thessaloniki, Grekland
4-5 Oktober 2018

Sjätte transnationella mötet
Nicosia, Cypern
7-8 Mars 20198

Sjunde transnationella mötet
Soest,Tyskland
20-21 Juni 2018

Multilpier Event Italy
Imola, Italien
28th Augusti 2019

Projektresultat

Projektets huvudsakliga resultat kommer att vara:
-utveckling av ett nytt verktyg som möjliggör självbedömning för förskolelärare och utveckling av stödjande pedagogiskt material.
– ökade kompetenser hos ECEC-personal och studenter som deltar i projektet
– större internationalisering och europeisk dimension hos alla partner. Projektets huvudsakliga långsiktiga påverkan kommer att vara tillväxten av medvetenhet, internalisering och en starkare europeisk dimension i ECEC: s personalutbildningsförfaranden. Det finns en generell ambition för projektet att sprida den nuvarande metoden och verktygen i flera nivåer inom ECEC. Då kommer varje förskolelärare att ha resurser för självbedömning och personlig självutbildning. En spridning av DCM-metoden i fler europeiska länder med tillämpning i ECEC kan få en betydande inverkan på kvaliteten på lärarutbildningen och öka värdet på flera nivåer ute i Europa.

Nyheter från Projektet