Medfinansierat av

Erasmus+, KA1

Information
Kontakt
Francesca Di Febo
Vänersborgs Kommun

REME

Reggio metoden från teori till praktik

Om projektet

I Vänersborg finns flera förskolor som är inspirerade av den så kallade Reggio Emilia-metoden. Denna pedagogiska filosofi fokuserar på bilden av ett barn med starka utvecklingsmöjligheter och ett subjekt med rättigheter, som lär sig genom de hundra språken och växer i relation till andra. Miljön som pedagog, dokumentationen för att synliggöra kreativa kunskapsprocesser och familjernas deltagande är några av de viktigaste aspekterna som detta synsätt bygger på. REME-projektet vill ge personalen i förskolorna möjlighet att förvärva och fördjupa de viktigaste aspekterna av Reggio Emilia-pedagogiken. Genom att delta i projektverksamheten kommer rektorer, lärare, barnomsorgspersonal och pedagoger att skapa en gemensam arbetsmiljö som kan inspirera även andra förskolor på lokal, regional och nationell nivå.  

Mål

Det allmänna målet för REME-projektet är att ge våra barn undervisning och utbildning på högsta nivå. Projektet syftar även till att:
  • främja jämlikhet, social sammanhållning och aktivt medborgarskap
  • att öka kreativitet och innovation på alla utbildningsnivåer främja internationellt samarbete
  • förbättra utbildningsnivån genom att sträva efter att minska antalet elever som lämnar skolan för tidigt.

Aktiviteter

24 deltagare bland rektorer, lärare, barnskötare och pedagoger från de tre svenska förskolorna kommer att delta i jobbskuggning på olika italienska förskolor i närheten av Reggio Emilia, särskilt Scandiano och Val d´Enza.

Fyra omgångar av jobbskuggning, sex dagar långa, kommer att genomföras mellan 2021 och 2022.

Innan projektet avslutas kommer en intern arbetsplan att upprättas för att vidareutveckla projektresultaten på lokal nivå.

Skip to content