Medfinansiering

Erasmus+, KA1

Information
Kontaktuppgifter
federica
Federica Gravina
Project Samordnare - SERN

VG+

VG+: Västra Götlands Elever på Erasmus + för Framrids Kompetenser

Om Projektet

“VG +: Västra Götlands Elever på Erasmus + för Framrids Kompetenser” (VG +) är ett Erasmus + KA1 projekt som ger möjligheten till 100 studenter inom Vänersborg och Trollhättan att uppleva en tre veckors lärande arbetsperiod på europeiska företag.
I enlighet med ET 2020-strategin, vill VG+ främja den europeiska dimensionen inom undervisningen i skolorna. Genom att införa en utomlands-praktik i deras läroplan, kan eleverna tillämpa de kompetenser de förvärvat i skolan i praktiken och därmed få den erfarenhet som efterfrågas av arbetsmarknaden.
VG + konsortiet består av 4 VET-skolor (Drottning Blankas Gymnasieskola och tre skolor i Kunskapsförbundet Väst) och Vänersborgs kommun, som är projektledare. Det europeiska partnerskapet omfattar 8 organisationer från 6 europeiska länder: Italien, Spanien, Frankrike, Polen, Storbritannien och Cypern, som kommer att vara ansvariga för att ta emot studenterna samt organisera deras arbetsbaserade läranden utomlands.

Mål

Detta projekt har det övergripande målet att förbättra kvaliteten på yrkesutbildningar genom att främja dess europeiska dimension. De specifika målen är:
– Att förbättra de praktiska kompetenserna hos de deltagande studenterna, samtidigt som deras interkulturella färdigheter förbättras.
– Att öka lärarnas kunskap om rörlighet i utbildningssyfte (särskilt när det gäller användning av ECVET-system).

För att uppnå dessa mål kommer 100 utomlands-praktik på tre veckor att anordnas av projektpartnerna. Studenterna kommer att åka till varje destinationsland i grupper om 10 plus en medföljande person.

Aktiviteter

100 mobiliter utomlands på 3 veckor för yrkesutbildningsstudenter

Resultat

VG + förväntas förbättra anställningsbarheten bland studenterna genom att bidra till bättre sociala färdigheter, språkkunskaper och team-arbete, samtidigt som det även bidrar till bättre självständighetsförmåga och beslutsfattande samt kunskap inom företagande.
Skolpersonal kommer att få möjligheten att förbättra sina kompetenser inom teamarbete och ledning av mobilitetsprojekt. Genom att delta i VG + och utbyta erfarenheter kommer integration mellan deras skolor att stärkas gällande utbildningsprogram och läroplan. De kommer dessutom att få mer inblick inom Erasmus + -programmet och ECVET-verktygssatsen.

Skip to content