Medfinansiering

Erasmus+ KA2

Information
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

LIFE

Learning to Innovate with Families

Om Projektet

Projektet Learning to Innovate with Families (LIFE) syftar till att utveckla nya färdigheter, kompetenser, utbildningsprodukter och metoder för att göra det möjligt för socialarbetare och liknande yrkesgrupper att förnya och införa effektivare insatser i arbetet med familjer med många och komplexa svårigheter.

Behovet av projektet identifierades genom en stor forskningsstudie som genomfördes gemensamt av två av partnerna, FoU-centret Linköping i Sverige och NTNU, Trondheim Child Welfare Research and Innovation Centre, som omfattade 900 familjer. Slutsatsen var att trots insatser från en rad olika yrkesgrupper förändrades ofta inte mycket av dessa familjers situation med tiden, vilket berodde på att det saknades innovationskompetens på praktiknivå och att det fanns behov av ett mer holistiskt tillvägagångssätt. Projektet har ett starkt partnerskap som även omfattar universitetet i Ljubljana i Slovenien, APCC, en icke-statlig organisation i Portugal som specialiserar sig på handikappfrågor, och kommunen Cervia i Emilia Romagna i Italien.

Mål

Projektets mål är följande:

  • Att genomföra en grundläggande studie/behovsanalys för att kartlägga de kompetens- och färdighetsbehov som krävs av socialarbetare/annan personal som är involverade i detta arbete och att utveckla en ram för kompetenser.
  • Att utveckla en modell för lärande i form av en kunskapstriangel där abduktivt lärande används för att stärka banden mellan forskare, utbildare och yrkesverksamma som arbetar med utsatta familjer.
  • Utveckla ett överförbart utvecklingsprogram för innovationsförmåga tillsammans med en “verktygslåda” med stödmaterial för lärande.
  • Att testa dessa produkter genom ett pilotprogram med yrkesverksamma från varje partnerregion som kommer att arbeta med ett litet antal familjer under programmets gång.
    Att se över resultaten av pilotprojektet, inklusive effekterna på arbetet med familjerna, och att ändra produkterna.
  • Utarbeta en projektrapport och organisera nationell och transnationell integrering och spridning, bland annat genom användning av ECVET.

Impakt

Effekten och de långsiktiga fördelarna kommer att vara att stödja utvecklingen av ny och förbättrad praxis, särskilt genom användning av innovationsförmåga i arbetet med utsatta familjer och i arbetet med att ta itu med de nackdelar som familjerna står inför, vilket förbättrar deras sociala integration.

De gemensamma kompetensbrister som identifierats i partnerländerna förstärker behovet av en europeisk dimension.

Skip to content