Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Kontaktuppgifter
federica
Federica Gravina
Projekt Samordnare- SERN

PLANE

Developing language in preschools

Projektet PLANE omfattar fyra förskolor från tre olika länder, Italien, Sverige och Kroatien, med det gemensamma behovet att förbättra lärarnas sätt att arbeta med elevernas språkutveckling genom att införa två specifika undervisningsstrategier, nämligen berättande och digitalt lärande.

Tack vare PLANE-projektet kommer lärarna att förbättra sina färdigheter och kunskaper om digitalt lärande och berättarteknik samt identifiera metoder för att bedöma elevernas framsteg i skolspråket genom att utbyta metoder med sina europeiska kollegor.

Mål

Projektets huvudmål är att förbättra kvaliteten på lärandet i svenska, italienska och kroatiska förskolor när det gäller språkutveckling, genom att fokusera på digitalt lärande och berättarteknik.

Aktiviteter

De aktiviteter som planeras inom PLANE-projektet är följande:

  • 3 gemensamma utbildningsseminarier
  • 3 samordningsmöten

Impakt

På lång sikt kommer PLANE-projektet att stärka lärarnas språkliga, pedagogiska och digitala färdigheter och införa nya undervisningsmetoder för språkutveckling i den årliga programplaneringen som kan överföras till närliggande förskolor. Slutligen kommer resultaten av PLANE-projektet att stimulera andra förskolor att delta i EU-finansierade projekt och initiativ.

Resultat

PLANE-projektet förväntas ge följande resultat:

  • Bästa praxis för digitalt lärande och berättarteknik identifieras, utbyts och testas.