Medfinansiering

Erasmus + KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Netvärkskoordinator - SERN

INTEC

Utveckling av en innovativ modell för fortbildning av ECEC:s personal

Om Projektet

Förskoleverksamhet och barnomsorg bör stå i centrum för en radikalt ny syn på fortbildning med en starkare europeisk dimension. Till skillnad från lärare på högre utbildningsnivåer (grundskola och gymnasium) är utbildningen av förskolepersonal i stor utsträckning kopplad till lokala eller nationella erbjudanden som bygger på en tydlig åtskillnad mellan grundutbildning och fortbildning.

Som framhålls i Utbildning 2020 “ska all personal inom förskolan delta i högkvalitativ grundutbildning och

utbildning och fortbildning (CPD) är nyckeln till att förbättra kvaliteten i förskoleverksamheten”, men det mesta av erbjudandet har främst en lokal dimension och fokuserar på hur de är utformade.

Konsortiet anser att det finns ett behov av ett radikalt nytt tillvägagångssätt som sätter den europeiska dimensionen av fortbildning av förskolepersonal i centrum. Det finns ett behov av att ompröva fortbildningsvägarna för förskolepersonal i ett europeiskt perspektiv där kunskap och erfarenhetsbaserat lärande för att förbättra deras yrkesfärdigheter inte bara förvärvas lokalt utan snarare i kombination med en uppsättning högkvalitativa aktiviteter som är skräddarsydda på europeisk nivå.

Mål

Det allmänna målet med projektet är att utveckla och sprida en innovativ metod för utbildning av förskolepersonal som bygger på en europeisk fortbildning.

De specifika målen är följande

Specifikt mål 1: Att skapa en transnationell CPD-kompetensplan för förskolepersonal.
Specifikt mål 2: Att utveckla en uppsättning nya utbildningsinnehåll och kurser för flera målgrupper;
Specifikt mål 3: Att stärka den europeiska dimensionen i utbildningen av förskolepersonal genom att utveckla en utbildningsmetod som byggerì på transnationell rörlighet.

Aktiviteter

Projektet omfattar olika typer av aktiviteter:

  • Program för jobbskuggning
  • Intensiv sommarskola för pedagogiska samordnare

Produkter

Produkt 1 – Europeisk läroplan för fortbildning av förskolepersonal

Produkt 2 – Utbildningskurs: Nytt utbildningsinnehåll och nya kurser för förskolelärare. Fyra kurser kommer att utvecklas inom ämnena hållbarhet, internationalisering, familjedeltagande och slutligen mångfald och inkludering.

Produkt 3 – Fortbildningspaket för förskolepersonal: Modellen kommer att omfatta program för jobbskuggning, en intensiv sommarskola och innovativa inlärningsvägar.