Medfinansiering

Erasmus + KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Nätverkskoordinator - SERN

INTEC

Utveckling av en innovativ modell för fortbildning av personal inom ECEC

Om Projektet

Det behövs en radikalt annorlunda approach, där ett bredare europeiskt perspektiv implementeras, för fortbildning av personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg (ECEC, Early childhood education and care). Till skillnad från den utbildning och fortbildning som lärare för högre utbildningsnivåer (grundskola och gymnasium) får, är utbildningen av förskolepersonal i stor utsträckning begränsad till ett lokalt eller nationellt utbud som bygger på en tydlig åtskillnad mellan grundutbildning och fortbildning.

I ET2020 (European Education and Training 2020) understryks att det är avgörande att all förskolepersonal tar del av högkvalitativ grund- och fortbildning (CPD, Continual Professional Development) för att höja kvaliteten på förskoleverksamheten. Trots detta är alltså den största delen av utbudet utformat utifrån ett lokalt perspektiv. Det finns därför ett behov av att i ett europeiskt perspektiv ompröva vilka vägar förskolepersonal tar vad det gäller fortbildning, så att erfarenhetsbaserat lärande och ny kunskap och inte bara förvärvas lokalt utan att det lokala utbudet kombineras med högkvalitativa aktiviteter som skräddarsys på en europeisk nivå.

Mål

Projektets allmänna mål är att utveckla och sprida en innovativ metod för utbildning av förskolepersonal som bygger på en europeisk metod för fortbildning.

Projektet har följande specifika mål.

  1. Att skapa en transnationell CPD-kompetensplan för förskolepersonal;
  2. Att utveckla nytt utbildningsmaterial och kurser för flera målgrupper;
  3. Att stärka den europeiska dimensionen i utbildningen av förskolepersonal genom att utveckla en metod som bygger på transnationella utbyten.

Aktiviteter

Projektet omfattar olika typer av aktiviteter:

  • Ett program för auskultation
  • En intensiv sommarkurs för pedagogiska samordnare

Produkter

  1. En europeisk läroplan för fortbildning av förskolepersonal
  2. Ett fortbildningsprogram med nytt utbildningsmaterial och nya kurser för förskolelärare. Fyra kurser kommer att utvecklas inom ämnena hållbarhet, internationalisering, familjedeltagande och dessutom inom mångfald och inkludering.
  3. Ett fortbildningspaket för förskolepersonal som omfattar ett program för auskultation, en intensiv sommarkurs och andra innovativa inlärningsvägar.
Skip to content