Bologna kommun

Bologna, Emilia Romagna

Information

Drivande Prioriteringar

Quick Links

Om medlemmen

Bologna är den sjunde största staden i Italien när det gäller antalet invånare och den sjätte i ekonomisk betydelse. Viktiga egenskaper hos Bologna är dess höga nivå av ekonomisk utveckling och omfattande förskola, utbildning, sociala, kulturella och sporttjänster.

Bologna är den sjunde italienska staden när det gäller antalet invånare som blev omkring 1 miljon i och med övergången till storstadsmyndighet med 55 kommuner. Med sitt strategiska läge, stabila ekonomi, en modern och effektiv offentlig förvaltning, det äldsta universitetet i Europa och dess forskningsinstitut, väletablerade och framväxande sektorer samt alla stadsomvandlingar är Bologna ett dynamiskt område med utmärkta möjligheter för investeringar trots den internationella ekonomiska nedgången.

Bologna är strategiskt beläget i hjärtat av gods- och passagerartrafiken mellan Europa och Medelhavet. Bologna är den kulturella, administrativa och kommersiella huvudstaden i regionen Emilia-Romagna och ett av de områden som har högst social och ekonomisk standard i Europa.

Bolognas kommun har lång erfarenhet av att delta i europeiska projekt och deltar för närvarande som samordnare, huvudentreprenör eller partner i många europeiska projekt. Bolognas engagemang i internationella aktiviteter bekräftas också av stadens deltagande i styrkommittén för viktiga internationella nätverk som EUROCITIES, European Digital Cities, Global Cities Dialogue, ICLEI, Creative Cities Network, WHO-Healthy cities network och har antagit stadgan för europeiska städer mot hållbarhet (Aalborgstadgan).

Verksamhet inom nätverket

Galleri