Medfinansierat av

Erasmus+, KA2

God Praxis
Information
Quick Links
Contacts
federica
Federica Gravina
Project Officer - SERN

DEHORS

Developing innovative learning context in pre-schools' outdoors spaces

Om projektet

Utomhuspedagogik i förskolan är en nödvändig utbildningsstrategi som kompletterar inomhusundervisningen och som bygger mer på direktkontakt med miljön och dess fenomen. Partnerskapet, som består av sju organisationer från fyra EU-länder (Sverige, Italien, Lettland och Cypern), anser att det finns ett behov av att ompröva och förbättra den pedagogiska användningen av förskolornas utomhusutrymmen för att främja barns lärande.

Mål

Det allmänna målet för det treåriga projektet är att förbättra förskolans kvalitet genom att utveckla och öka kunskapen om utformning och planering av stimulerande utomhusmiljöer.
Projektets särskilda mål är följande
1. Att förbättra kvaliteten på barns lärande genom innovativa lärmiljöer utomhus.
2. Att förbättra förskollärarnas kunskaper och strategier om utomhusaktiviteter.
3. Att utforma innovativa läromiljöer utomhus genom att sammanföra expertis från olika områden.

Aktiviteter

Projektets aktiviteter omfattar sex transnationella projektmöten och tre utbildningsseminarier som syftar till att stödja produktionen av projektets tre huvudprodukter: Två modeller för utomhuslärande platser i förskolor, en guide för utveckling och uppvärdering av utomhusplatser och en onlineutbildningsmodul om utomhusaktiviteter för lärare som bygger på innehållet i guiden.
Dessa produkter kommer att spridas i partnerskapets fyra länder till projektets viktigaste målgrupper: Förskolechefer och kommunala beslutsfattare, förskollärare, forskare, familjer, yrkesverksamma från andra områden och barn som går i förskolan.

Resultat

De främsta resultaten är utvecklingen av innovativa utomhusläroplatser som utformats och testats med stöd av experter från andra områden än utbildning (arkitekter, landskapsarkitekter, vetenskapslärare) och förbättrade färdigheter hos förskollärare när det gäller planering och genomförande av utomhusaktiviteter.

Outputs

Projektet utvecklade två intellektuella resultat:     OUTPUT 1: Modeller för utomhuslärande i förskolor. Resultatet består av två innovativa modeller för innovativa utomhusläroplatser i förskolor, enligt följande: Modell A –  Skapande av nya lärandemiljöer utomhus i förskolor Modell BNy utformning av befintliga utemiljöer i förskolor. De specifika modeller som utvecklas inom ramen för denna O1 kommer särskilt att innehålla delar som värdesätter:
  • Problemlösning, utforskande och praktiska tillvägagångssätt.
  • Konstruktiva, kreativa och lekfulla tillvägagångssätt.
  • Erfarenhetsbaserat lärande -Lärande med kropp och sinnen.
  • Lärande genom kommunikation och socialt samarbete
    OUTPUT 2: Vägledning för utveckling och förädling av utomhusområden Denna output handlar om riktlinjer för planering och användning av utomhusutrymmen i förskolor i enlighet med det tillvägagångssätt som utarbetats i modellerna (Output1). Riktlinjerna kommer att bli ett viktigt verktyg för aktörer inom förskolan i partnerländerna, men även i resten av Europeiska unionen, som vill förbättra kvaliteten på lärandet i sina utomhusutrymmen. Riktlinjerna kommer att utformas i tre huvuddelar:
  • En forskningsdel där man beskriver utomhusutrymmets värde i förhållande till kvaliteten på förskolan.
  • En del som beskriver de viktigaste delarna som framkom vid skapandet av modellerna.
  • Ett avsnitt som är avsedd för en beskrivning och analys av den process och metodik som partnerna har använt.
  • Ett avsnitt om bästa praxis som testats med exempel på olika verksamheter.
 
Klicka här för att ladda ner Guide för utveckling och utvärdering av utomhusmiljöer 
Klicka här för att ladda ner Exempel på aktiviteter
Nyheter från projektet
Kolla kartan
Guide för utveckling och utvärdering av utomhusmiljöer
Exempel på aktiviteter
Skip to content