Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Snabblänkar
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projektsamordnare - SERN

STEAMworks

Främja små barns lärande inom STEAM-ämnen med fysiska fenomen som lekkamrater

Om projektet

Projektet utgår från en idé om att konceptualisera STEAM-pedagogiken* så att den passar in i den holistiska syn på barns utveckling som råder inom ECEC (Early Childhood Education Services), där barnet ses som en kompetent aktör i sin egen utveckling. Studier om utomhusmaterial och naturligt förutsättningslösa material kan främja utvecklingen och implementeringen av en pedagogik baserad på barns utforskande, som en STEAM-metod kan bygga vidare på. Utifrån detta perspektiv kan en STEAM-baserad metod vara användbar för både förskolepersonalen och för barnen. För pedagogerna kan metoden förändra deras interaktioner med barnen till det bättre, både vad gäller kvaliteten och vad gäller meningsfullheten. För barnens del kan pedagogiken bli mer inkluderande och jämlik.

Mål

Huvudsyftet med projektet är att förbättra den pedagogiska kvaliteten inom förskolan genom att använda natur- och konstmaterial för att introducera STEAM-ämnena för de allra yngsta barnen (1-3). De specifika målen är:

  1. Att lära känna och utbyta innovativa metoder för att introducera mycket små barn för fysiska fenomen och STEAM
  2. Att upptäcka vilken roll naturmaterial och konst spelar i förskoleutbildningen genom att arbeta med ett specifikt ordförråd knutet till STEAM och genom att upptäcka nya sätt att förstå världen runt barnen
  3. Att öka pedagogernas färdigheter och kompetenser kring att introducera STEAM-metoden och kring att observera mycket små barns lärande genom upptäckande
  4. Att stödja barns språkutveckling och vetenskapliga begrepp genom att reflektera över hur och vad de lär sig genom det
  5. Att stödja familjernas engagemang i processen för att förstå värdet av STEAM-strategin, eftersom familjerna utgör viktiga partners för att stödja erkännandet av en könsbalanserad strategi för STEAM

Aktiviteter

Projektet kommer att pågå i 30 månader från september 2023 till februari 2026 med 3 samordningsmöten (online och fysiskt) och med två utbildningsseminarier med fokus på: teori och praxis om STEAM-undervisningsmodeller med fokus på involvering av mycket små barn, könsbalansperspektivet på STEAM och användningen av naturliga material. Detta seminarium kommer att vara startpunkten för en testfas i förskolor i Sverige, Italien, Portugal och Belgien. Det andra seminariet kommer att fokusera på framväxande fysik och kommer att leda arbetet med att skapa en vokabulär med fysikverb som STEAM som lekkamrater.

Resultat

Projektet kommer att utveckla 3 produkter, som svar på projektmålen.

– ett gemensamt utformat konceptuellt ramverk som kan tillämpas i alla europeiska förskolor som är intresserade av att närma sig STEAM-ämnen för mycket små barn, samt åtagandet att samla in, utbyta och testa europeisk praxis transnationellt

– en gemensam broschyr med riktlinjer för ett europeiskt förhållningssätt till STEAM.

– en vokabulär med fysikverb framställda som STEAM-lekkamrater. Den kommer att bestå av bilder av barnens handlingar baserade på insamlade handlingar och metoder beskrivna med vardagsverb, och kommer att finnas tillgänglig på engelska och översatt till svenska, portugisiska, italienska och nederländska.

 

*STEAM står för “Science, Technology, Engineering, Arts, and Maths” och är en pedagogisk metod utformad för barns ämnesöverskridande lärande.

Skip to content