Medfinansiering

Erasmus + KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

WHAT’S UP IN EDUCATION

New models for future pre-school services

Om Projektet

Projektet “What’s up in education: new models for future pre-school services” var en del av Erasmus+-programmet, som är EU:s program för att stödja utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott i Europa.

Tjänster och program för utbildning och omsorg för små barn (ECEC) utgör ett viktigt sammanhang för att främja barns och familjers välbefinnande och för att förebygga sårbarhet. Under de senaste åren har det europeiska samhället varit tvunget att hantera olika utmaningar. Förändringarna krävde att man utvidgade tillgången till förskole- och barnomsorgstjänster för att kunna ta emot ett större antal familjer, utveckla mer inkluderande och holistiska utbildningstjänster som kan tillgodose de olika behoven hos olika familjer och olika typer av användare.

De tre partner som deltog i projektet representerade exempel på olika statliga och organisatoriska tjänster inom ECEC. Genom att följa med på jobbet (en av de viktigaste aktiviteterna) kunde partnerna dela med sig av bästa praxis för att överföra och experimentera i sina egna samhällen.

Mål

Projektet hade två specifika mål:

Att identifiera organisatoriska lösningar som förbättrar förskoletjänsterna och bidrar till att öka tillgängligheten.
Att förbättra familjernas och samhällets deltagande i förskolornas verksamhet.
Projektet underlättade kunskapsutbytet mellan lärare, chefer, samordnare och samhället i stort för att öka det intellektuella, kulturella och sociala inflytandet för att förbättra små barns utvecklingsresultat.

En europeisk jämförelse berikade vår förståelse av den roll som institutionell styrning på högre nivå spelar för att främja en sund utveckling hos barn: varje land kan skilja sig avsevärt i sin institutionella historia när det gäller hur de ger stöd till familjer och barn.

Av dessa skäl var utbytet “från skola till skola” ett tillfälle att dela med sig av olika pedagogiska modeller och styrningsmodeller, fördjupa kunskapen om varandras metoder och lära sig av dem, och identifiera metoder som ska överföras eller testas i hemmet i enlighet med varje partners särdrag.

Aktiviteter

SAMORDNINGSMÖTE.
16/17 november 2016
ITALIEN

PLANERINGSMÖTE
22/23 mars 2017
SVERIGE

PLANERINGSMÖTE
20-21 juni 2017
SLOVENIEN

SAMORDNINGSMÖTE
januari 2018
SLOVENIEN

SLUTUTVÄRDERINGSMÖTE
23/24 maj 2018
ITALIEN

JOB-SHADOWING i alla länder
Från september till november 2017

LOKAL TESTNING AV METODERNA
Från november 2017 till april 2018 i varje land

LOKALA SEMINARIER
Från januari till april 2018, i varje land

Projektresultat

I slutet av projektet identifierades de innovativa organisationsmodellerna för förskolan och de bästa metoderna testades och genomfördes tillsammans med lärare och familjer, vilket i sin tur ökade kompetensen hos förskollärarna.

Skip to content