Medfinansiering

Erasmus+ KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Netvärkskoordinator - SERN
Alessia Mereu
Kommunikationsansvarig - SERN

DEEDS

Modellering av ett Europeiskt studieprogram för gymnasiekolor​

Om projekt​

Det sammanhang som projektet har sitt ursprung i är djupt kopplat till EU: s ansträngningar för att utveckla ett europeiskt utbildningsområde fram till 2025 där tillbringar tid utomlands för att studera och lära bör bli normen. Projektet utgår från behovet av att främja ett grundläggande nytt tillvägagångssätt för gränsöverskridande mobilitetsmöjligheter för gymnasieelever där skolan spelar en mer aktiv roll för att driva processen och samtidigt erbjuda högkvalitativa inlärningsupplevelser och säkerställa erkännande av perioden (erna) tillbringat utomlands. Gymnasieskolor kan faktiskt spela en nyckelroll för att utbilda framtidens europeiska medborgare genom att tillhandahålla en gränsöverskridande utbildningsväg som förser dem med färdigheter och kompetenser som behövs för att få tillgång till framtidens högre utbildning, t.ex. de europeiska universiteten.

Mål

Mot bakgrund av ovan nämnda behov är det allmänna målet med projektet att aktivt bidra till byggandet av det europeiska utbildningsområdet genom utveckling av en modell för europeiskt utbytes- och studieprogram bland allmänna gymnasieskolor.

De specifika målen för projektet är:

1) Att utveckla och testa en gemensam gränsöverskridande läroplan / program bland berörda skolor;
2) Att identifiera en uppsättning vanliga bedömnings- och certifieringsmetoder skräddarsydda för förvärvade kompetenser och färdigheter;
3) Att bygga upp organisationskapacitet i gymnasieskolorna genom att identifiera och lösa administrativa / ledningsproblem som rör långsiktiga gränsöverskridande rörlighet för elever.

Aktiviteter och Produkter​

Målgrupperna för projektet Lärare, administrativ personal, 16-17 år gamla studenter (årskurs 10-11), tjänstemän och beslutsfattare inom utbildningsområdet.
Projektet kommer att bestå av en uppsättning av sex transnationella samordningsmöten, två utbildningsseminarier för lärare och två långvariga rörlighet för studenter under vilka modellen kommer att testas.
Modellen som kommer att utvecklas av partnerskapet kommer att producera fyra huvudsakliga intellektuella produktioner som kommer att vara kärnresultaten i detta 36 månader långa projekt:
IO1: En transnationell studieplan produceras baserat på en gemensam uppsättning ämnen och delat innehåll i varje ämnesområde
IO2: En uppsättning verktyg produceras för bedömning av förvärvade färdigheter och föreställningar
IO3: Ett administrativt och organisatoriskt paket för att hantera programmet
IO4: En onlineutbildning för skolpersonalen

Vårt projekt var med bland berättelserna från den italienska nationella byrån för Erasmus+

Klicka här för att läsa nyheten

Nyheter från DEEDS​
Föregående bild
Nästa bild
Se vår infografik​
Ladda ner broschyren​

Titta på Videon!

Skip to content