Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Kontakt
federica
Federica Gravina
Projektsamordnare - SERN

IMTI

Ökad rörelse för inkludering

Om projektet

Att integrera idrott, fritid och andra aktiviteter inom ramen för skolans prioriteringar kan vara något som för samman eleverna både i och utanför klassrummet. Ett närmare samarbete med de lokala idrotts- och fritidsföreningarna, deltagande av ALLA elever i gemensamma aktiviteter (oavsett kön och kulturell bakgrund), korrekt utbildad, välinformerad och medveten lärarpersonal, främjande av en hälsosam livsstil kommer att leda till att de tre skolorna som deltar i IMTI-projektet uppnår sina gemensamma behov och mål: utveckling av en inkluderande gymnasieskola som främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande genom idrotts- och fritidsaktiviteter i samarbete med lokala ungdomsfritidscenter och lokala idrottsföreningar. Fysisk aktivitet har dessutom visat sig ge flera fördelar i skolsammanhang, t.ex. bättre koncentration, ökad kognitiv förmåga och bättre skolresultat.

Mål

Vårt allmänna mål är att skapa en inkluderande gymnasieskola som främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande genom idrotts- och fritidsaktiviteter i samarbete med lokala fritidsgårdar för ungdomar och lokala idrottsklubbar.

Aktiviteter

  1. Uppstartsmöte och kartläggning av lokala möjligheter i syfte att skapa en slutrapport om fältstudien;
  2. Undervisning i kapacitetsuppbyggnad för lärare;
  3. Genomförande av en integrerad idrotts- eller fritidsaktivitet på varandras skolor för att öka den kulturella medvetenheten och få erfarenhet av andra länders undervisningsmiljöer;
  4. Digitala tematiska föreläsningar av yrkesverksamma för eleverna;
    Elevernas handledning om friskvårdsaktiviteter utomhus.

Resultat

Genom projektverksamheten kommer vi att främja deltagande/inkludering av elever med olika social, etnisk och ekonomisk bakgrund. Dessutom kommer elever och lärare att öka sin medvetenhet om parallella frågor som rör idrott och fysiska aktiviteter, t.ex. hållbarhet, psykiskt välbefinnande, hälsosam matkonsumtion, kulturell mångfald och internationellt utbyte. Vi kommer därför att genom workshops för kapacitetsuppbyggnad hjälpa lärarna att skaffa sig ny kompetens som sedan kan överföras till eleverna. Att integrera idrott och fritidsaktiviteter inom ramen för skolans prioriteringar kan vara något som för samman eleverna utanför klassrummet.

Skip to content