OM ICC

Utmaningen Intelligent Cities (ICC) är ett initiativ från Europeiska kommissionen som stöder europeiska städer i den gröna och digitala omställningen av deras lokala ekonomier genom lokala gröna avtal. ICC hjälper städerna att dra nytta av den senaste tekniken och samtidigt förbättra sin ekonomiska konkurrenskraft, sociala resiliens och EU-medborgarnas livskvalitet. ICC har tre typer av medlemmar: Kärnstäder, som är de främsta mottagarna av ICC-programmet; Mentorstäder, städer från EU och utanför EU med en dokumenterad meritlista som är mentorer, stödjer och driver åtgärder i kärnstäder; Facilitatorer/Experter, experter och samordnare som ger riktad rådgivning och coachning och ser till att programmet uppfyller städernas behov.

Projektet arbetar huvudsakligen med fem tematiska sektorer:

  • byggande och byggd miljö
  • turism
  • Förnybar energi
  • kulturella och kreativa näringar
  • rörlighet och transport.

ICC-projektet är strukturerat i tre faser:

  • Först arbetar städerna med att förfina sina strategier så att de är i linje med ICC-metoden och lokala gröna avtal.
  • Därefter, i genomförandefasen, skapar städerna LGD-partnerskap med företag
  • Slutligen granskar städerna sina framsteg, mäter sina framgångar och firar sitt nyvunna nätverk

Visionen för nästa fas av ICC är att erbjuda det förnyade nätverket av intelligenta städer stöd för att utnyttja potentialen i ny teknik och samtidigt vidta ambitiösa åtgärder för att förbättra livskvaliteten för medborgarna genom att säkerställa tillväxt, hållbarhet och motståndskraft.

KONSORTIUMET

Svenska och italienska kommuner har gått samman genom nätverket Sweden Emilia Romagna för att delta i ICC som ett konsortium för andra gången.

Skip to content