UTBILDNINGSKURSER

Utbildningsverksamhet 2022

I SERN:s strategi 21-27 anges kapacitetsuppbyggnad i nätverket som en av de viktigaste faktorerna för att konstruera och utveckla ytterligare samarbete mellan medlemmarna. Efter godkännandet av strategin har SERN:s sekretariat utvecklat en uppsättning utbildningsaktiviteter som delvis bygger på tidigare inlärningsaktiviteter som genomförts under årens lopp och delvis på den kunskap som förvärvats på fältet genom de över 100 projekt som utvecklats inom ramen för nätverket.
Den föreslagna utbildningsverksamheten återspeglar och bygger därför på de behov som identifierats och uttryckts av- och bland medlemmarna under åren i samband med olika aspekter av den projektbaserade verksamheten. De kurser som planeras för år 2022 kommer särskilt att behandla tre huvudområden: projektdesign och -planering, projektledning och aktiviteter som kommer att öka medlemmarnas förmåga att bli aktiva aktörer inom ramen för SERN och därmed öka förmågan att dra nytta av medlemskapet i er organisation. All utbildningsverksamhet kommer att kännetecknas av en stark praktisk ansats som bygger på learning by doing. De allra flesta av de föreslagna kurserna syftar till att utrusta tjänstemän och personal i medlemsorganisationerna med praktiska kunskaper som kan vara en värdefull tillgång i processen för att skapa kapacitetsuppbyggnad på organisationsnivå inom området europeisk/internationell verksamhet. Även om de färdigheter och kunskaper som förvärvas inom ramen för SERN:s utbildningsverksamhet gäller EU-finansierade projekt, kommer de kunskaper och nyckelmetoder som förvärvats att kunna tillämpas på de flesta projektbaserade verksamheter som utvecklas inom ramen för din organisation. Varje kurs som illustreras nedan innehåller en uppsättning nyckelinformation som omfattar en beskrivning av kursinnehållet, de viktigaste inlärningsmålen, svårighetsgraden och praktisk information om datum och anmälningsavgifter (om tillämpligt). För ytterligare information om aktiviteterna är du välkommen att kontakta SERN:s sekretariat.

Projektdesign workshop

Linköping (SE)
6- 7 September 2022

SISTA DAG FÖR REGISTRERING: 15 AUGUSTI

HUR MAN DELTAR

Följ de här stegen för att registrera dig till utbildningsaktiviteterna:
  • STEG 1: FYLL I WEBBFORMULÄRET
Fyll i formuläret nedan för att välja den kurs du är intresserad av och datum;
  • STEG 2: GENOMFÖR BETALNINGEN.
När du har fyllt i formuläret kommer du att få ett bekräftelsemail och bankuppgifter för att slutföra din anmälan;
  • STEG 3: KONTAKTA SEKRETARIATET
När du har slutfört betalningen via banköverföring ska du skicka en kopia av kvittot till SERN:s sekretariat på secretariat@sern.eu.  
  • Registrering för “Face to Face-kurser” stängs 2 veckor innan.
  • Registrering för “Webinar online” stängs 1 vecka in.

Planerade kurser

Fyll i formuläret för att anmäla dig

SERN Training
Country
Choose your course(s) from the list:
Use of the SERN Members' Area
Planning - How to read a call for proposals
Planning - Project Cycle Management - Intro Indicative Programming
Planning - Project Cycle Management - Indicative Programming
Planning - Project Cycle Management - Identification and Logical Framework
Planning - Project Cycle Management- Formulation Erasmus+ KA1
Planning - Project Cycle Management - Formulation Erasmus+ KA2 Small Scale Projects
Planning - Project Cycle Management - Formulation Erasmus+ KA2 Cooperation Projects
Planning - Project Cycle Management - Formulation CERV
Management - Preparation: from the notification of the results to the kick-off
Management - Administrative and financial management
Management - Dissemination and stakeholders
Management - Erasmus+ KA1 Mobility