KURSER

Utbildningsverksamhet

I SERN:s strategi 21-27 anges kapacitetsuppbyggnad i nätverket som en av de viktigaste faktorerna för att konstruera och utveckla ytterligare samarbete mellan medlemmarna.

Efter godkännandet av strategin har SERN:s sekretariat utvecklat en uppsättning utbildningsaktiviteter som delvis bygger på tidigare inlärningsaktiviteter som genomförts under årens lopp och delvis på den kunskap som förvärvats på fältet genom de över 100 projekt som utvecklats inom ramen för nätverket.

Den föreslagna utbildningsverksamheten återspeglar och bygger därför på de behov som identifierats och uttryckts av och bland medlemmarna genom åren, i samband med olika aspekter av den projektbaserade verksamheten. De kurser som planeras kommer särskilt att behandla tre huvudområden. För det första, projektdesign och -planering, för det andra projektledning och för det tredje aktiviteter som syftar till att öka medlemmarnas förmåga att bli aktiva aktörer inom ramen för SERN och därmed öka förmågan att dra nytta av sitt medlemskap. All utbildningsverksamhet som vi erbjuder har en stark praktisk ansats och bygger på learning by doing. De allra flesta av de föreslagna kurserna syftar till att utrusta tjänstemän och personal i våra medlemsorganisationer med praktiska kunskaper för att öka organisationernas kapacitet för att verka inom europeiska/internationella samarbeten. Även om de färdigheter och kunskaper som förvärvas inom ramen för SERN:s utbildningsverksamhet främst gäller EU-finansierade projekt, kan de kunskaper som deltagarna får tillämpas i de flesta projektbaserade verksamheter som är intressanta för våra medlemsorganisationer. För varje kurs nedan finns en beskrivning av kursinnehållet, de viktigaste inlärningsmålen, svårighetsgraden och praktisk information såsom datum och eventuell anmälningsavgift. För ytterligare information om aktiviteterna är du välkommen att kontakta SERN:s sekretariat.

KURSKATALOG

Se KURSKATALOGEN med detaljerat program, datum och plats på Members’ Area på MS Teams.

Kontakta sekretariatet om du har problem med att logga in.

Planerade kurser

Skip to content