UTBILDNINGSKURSER

Utbildningsverksamhet

I SERN:s strategi 21-27 anges kapacitetsuppbyggnad i nätverket som en av de viktigaste faktorerna för att konstruera och utveckla ytterligare samarbete mellan medlemmarna.

Efter godkännandet av strategin har SERN:s sekretariat utvecklat en uppsättning utbildningsaktiviteter som delvis bygger på tidigare inlärningsaktiviteter som genomförts under årens lopp och delvis på den kunskap som förvärvats på fältet genom de över 100 projekt som utvecklats inom ramen för nätverket.

Den föreslagna utbildningsverksamheten återspeglar och bygger därför på de behov som identifierats och uttryckts av- och bland medlemmarna under åren i samband med olika aspekter av den projektbaserade verksamheten. De kurser som planeras kommer särskilt att behandla tre huvudområden: projektdesign och -planering, projektledning och aktiviteter som kommer att öka medlemmarnas förmåga att bli aktiva aktörer inom ramen för SERN och därmed öka förmågan att dra nytta av medlemskapet i er organisation. All utbildningsverksamhet kommer att kännetecknas av en stark praktisk ansats som bygger på learning by doing. De allra flesta av de föreslagna kurserna syftar till att utrusta tjänstemän och personal i medlemsorganisationerna med praktiska kunskaper som kan vara en värdefull tillgång i processen för att skapa kapacitetsuppbyggnad på organisationsnivå inom området europeisk/internationell verksamhet. Även om de färdigheter och kunskaper som förvärvas inom ramen för SERN:s utbildningsverksamhet gäller EU-finansierade projekt, kommer de kunskaper och nyckelmetoder som förvärvats att kunna tillämpas på de flesta projektbaserade verksamheter som utvecklas inom ramen för din organisation. Varje kurs som illustreras nedan innehåller en uppsättning nyckelinformation som omfattar en beskrivning av kursinnehållet, de viktigaste inlärningsmålen, svårighetsgraden och praktisk information om datum och anmälningsavgifter (om tillämpligt). För ytterligare information om aktiviteterna är du välkommen att kontakta SERN:s sekretariat.

KURSKATALOG

Se KURSKATALOGEN med detaljerat program, datum och plats i vårt medlemsområde.

Kontakta sekretariatet om du har problem med att logga in.

Planerade kurser