Funded by

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Contacts
federica
Federica Gravina
Project Officer - SERN

TRANSIT

Training Paths for Adults on Sustainable Mobility

About the project

Partnerländerna har den gemensamma nackdelen att de har tillgänglig cykelinfrastruktur och cykelvägar, även om de inte används fullt ut av lokalbefolkningen. Faktum är att majoriteten av lokalbefolkningen endast använder dessa cykelinfrastrukturer för sport och turism. Detta resulterar i ett slöseri med offentliga medel och omintetgör de lokala miljöpolitiska ansträngningar som gjorts av partneradministrationerna mot mer hållbara och hälsosammare mobilitetsvanor, i syfte att minska klimatförändringseffekterna genom att minimera privatbilismens miljöpåverkan på de lokala ekosystemen. Detta förklarar tydligt varför partnerländerna vill uppmuntra lokala medborgare att använda alternativa transportmedel, som cykel, vars lägre miljöpåverkan är vetenskapligt bevisad. De lokala myndigheterna observerade att endast genom att möjliggöra beteende- och attitydförändringar hos invånarna mot användning av hållbara transportmedel, som cykel, i deras vanliga dagliga aktiviteter, skulle de effektivt kunna bidra till minskningen av luftföroreningar och därmed till uppnåendet av målet för hållbar utveckling om klimatåtgärder.

Objectives

Projektet TRANSIT syftar till att öka medvetenheten om hållbar rörlighet genom att utveckla informella utbildningsvägar för arbetstagare, familjer och unga vuxna, samtidigt som man stimulerar beteendeförändringar genom att betona vikten av att använda mer hållbara transportmedel som en del av bredare insatser på EU-nivå för att skapa ett mer hållbart och hälsosammare samhälle.

The specific objectives are:
1. To develop innovative learning methods through which local civil servants and decision makers could bring about change in the attitude of citizens, in particular workers, families and young adults in relation to the theme of sustainable mobility.
2. To create informal learning opportunities among workers, families, and young adults, aimed at increasing knowledge on environmental challenges, in particular the mobility challenge, and related solutions applicable at local level
3. To promote a behavioural change among adult learners, namely workers, families and young adults by rising awareness and engaging them in positive actions pertaining sustainable mobility.

Activities

Projektverksamheten omfattar följand
  • 6 transnationella projektmöten
  • 1 utbildningsseminarium
  • 4 evenemang med multiplikatoreffekt
  • 3 intellektuella resultat

Results

De viktigaste förväntade resultaten kommer att vara skapandet av innovativa verktyg och metoder som främjar hållbar rörlighet genom vilka det blir möjligt att utbilda tjänstemän och politiska företrädare som arbetar med rörlighet och hållbarhet. Projektet kommer också att öka vuxenstuderandes engagemang i informella inlärningsvägar om hälsosamma vanor och beteenden som ska antas av målgrupperna, nämligen arbetstagare, familjer och unga vuxna.
För att uppnå de ovan nämnda målen kommer partnerskapet under projektets livstid att utveckla följande intellektuella resultat:

IO1 – Det första intellektuella resultatet består av en bakgrundsanalys av partnerländernas kunskap om hållbar rörlighet för att förstå hur mycket som hittills har gjorts av partnerorganisationerna kring frågan och vilken inverkan och effektivitet de tidigare ansträngningarna/initiativen har haft på lokalbefolkningens rörlighetsvanor.
IO2 –Det intellektuella resultatet 2 kommer att omfatta produktion av två e-lärandemoduler baserade på testning av de informella inlärningsstrategier som identifierats som bästa praxis från C1-seminariet.
IO3 – Det tredje resultatet kommer att vara en verktygslåda som ska hjälpa lokala tjänstemän att främja och öka medvetenheten om hållbar mobilitet bland unga vuxna, arbetstagare och familjer i syfte att förändra deras mobilitetsvanor.

Utgångar

För att uppnå de ovan nämnda målen utvecklade partnerskapet under projektets löptid följande intellektuella resultat:

IO1 – Det första intellektuella resultatet består av en BAKGRUNDSANALYS av partnerländernas kunskap om hållbar rörlighet för att förstå hur mycket som hittills har gjorts av partnerorganisationerna kring frågan och vilken inverkan och effektivitet tidigare insatser och initiativ har haft på de lokala medborgarnas rörlighetsvanor.

 
IO2 – Det andra intellektuella resultatet består av två e-utbildningsmoduler baserade på testning av de informella inlärningsstrategier som identifierades som bästa praxis från C1-seminariet.

IO3 – Det tredje intellektuella resultatet är verktygslådan som ska hjälpa lokala tjänstemän att främja och öka medvetenheten om hållbar mobilitet bland unga vuxna, arbetstagare och familjer i syfte att förändra deras mobilitetsvanor.

News from the Project
Skip to content