Funded by

Europe For Citizens

Information
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projektsamordnare - SERN

AGE

Active Engaged Generation

Om Projektet

Vi står inför det faktum att EU:s befolkningsstruktur förändras och blir äldre. I vårt samhälle, där klyftan mellan generationerna ökar och möjligheterna att ta hand om de äldre minskar, blir det allt viktigare att ge de äldre möjlighet att öka sitt sociala deltagande och sin hälsa. Det är uppenbart att om de äldres fulla potential förverkligas efter pensioneringen kommer det att leda till att vi alla kan leva ett intressantare och mer tillfredsställande längre liv med bättre möjligheter till mer aktiva, friska och oberoende förhållanden. De grundläggande frågor som projektet tog upp var för det första hur vi kan säkerställa de äldres deltagande i samhället och förbättra deras livskvalitet genom att ge dem bättre möjligheter till ett aktivt åldrande och för det andra hur vi kan stärka solidariteten mellan generationerna. Parterna erkände att lösningen är att förbättra samarbetet mellan kommuner, icke-statliga organisationer och olika frivilligorganisationer och att öka kommunikationen mellan lokala myndigheter för att få mer politiskt stöd för aktiviteter och projekt på lokal nivå.

Mål

Projektets huvudmål är att öka de äldres deltagande i samhället, förbättra deras livskvalitet genom att ge dem bättre möjligheter till ett aktivt åldrande och stärka solidariteten mellan generationerna.

Aktiviteter

Samordningsmöte
1 Februari 2013
Piteå (SE)

Första transnationella konferensen
2 Maj 2013
Imola (IT)

Andra transnationella konferensen
3/4 Oktober 2013
Buje (HR)

Avslutande konferens
20/22 Januari 2011
Langhirano (IT)

Projektresultat

Projektets påverkan resulterade i en bättre förståelse för hur varje deltagande kommun arbetar med aktiviteter för de äldre. För att öka de äldre medborgarnas deltagande fokuserade projektet på möjligheten att använda sociala medier och digitala hjälpmedel. Under projektet startade kommunerna Buje, Falköping och Ponteceso datakurser för äldre på iPads, Skype och appar. Några av de arrangerade kurserna byggde på en generationsöverskridande aspekt eftersom ungdomar (studenter eller gymnasieelever och äldre) arbetade tillsammans. Efter projektmötet i Imola stödde Buje kommun skapandet av en lokal förening för pensionärer som officiellt registrerades i slutet av 2013.