Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare - SERN

INTED

Integration through Education and and Information

Om Projektet

Projektet INTED vill förbättra arbetet bland flyktingar/invandrare i de olika partnerskapsländerna för att få en snabbare, effektivare och mer rationell integrationsprocess.

För att göra det möjligt för invandrare är det nödvändigt att underlätta deras inträde i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden för att förbättra deras grundläggande språkkunskaper och även kunskaperna om det nya landets kulturella och samhälleliga system.

Mål

Projektets mål är att skapa en effektivare integrationsprocess genom:

  • Ge invandrare grundläggande färdigheter och språkkurser och samtidigt ge samhällsinformation för att förbereda dem för fortsatta studier och arbete.
  • Utbilda nya utbildare och förbättra kompetensen hos tidigare utbildad personal.
  • Nå invandrare i deras bostadsområden och inleda en förtroendefull kommunikation med hjälp av kontaktpersoner.
  • Identifiera, bygga upp relationer och inkludera människor som lider av krigstrauma och psykisk instabilitet, även dem som inte deltar i studier, på arbetsmarknaden eller i ett aktivt socialt liv.
  • Involvera fler volontärer och icke-statliga organisationer i arbetet.

Aktiviteter

Första utbildningen
Pforzheim (DE)
6/10 Februari 2017

Andra utbildningen
Linköping (SE)
8/12 Maj 2017

Tredje utbildningen
Zagreb (HR)
13/17 November 2017

Avslutande möte
Val d’Enza (IT)
12/16 Mars 2018

Impakt

Det kommer att hållas sju möten under projektet och fyra av dem är utbildningsaktiviteter för personalen.

Deltagarna i utbildningsaktiviteterna kommer att vara olika typer av personal från de deltagande organisationerna, anpassade till evenemangets tema. Det finns också transnationella projektmöten med syfte att förvalta och planera projektet och följa upp projektriktlinjerna.

Deltagarna i transnationella projektmöten kommer, förutom kontaktpersonen för varje projekt, att vara relevanta personer för mötets innehåll som beslutsfattare, lärare, kontaktpersoner, instruktörer eller olika typer av specialister.

Tack vare utbildningsevenemangen och utbytet av praxis förväntas en förbättring av kompetensen hos utbildarna och i allmänhet hos de organisationer som arbetar med utbildning av invandrare. På lång sikt kommer detta att skapa gynnsammare förutsättningar för att nyanlända medborgare ska kunna integreras i lokalsamhället, och å andra sidan kommer det att bidra till att bygga upp ett ömsesidigt förtroende med lokalbefolkningen.

Skip to content