Medfinansiering

Erasmus+, KA1

Information
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare - SERN
federica
Federica Gravina
Projekt Samordnare- SERN

IMPROVE

European mobility for the improvement of relational skills in the elderly care

Om Projektet

Det konsortium som föreslår projektet består av sex organisationer, där det transnationella SERN-nätverket kommer att fungera som projektsamordnare. I projektet planeras flera utbildningsaktiviteter om äldreomsorg i samband med demenssjukdomar.

Konsortiet har definierat en utbildningsplan för europeisk utveckling som bygger på tre förbättringsområden:

  1. Förbättring av personalens interkulturella kompetens.
  2. Utveckling av färdigheter för att uppvärdera personalen som arbetar inom äldreomsorgen.
  3. Öka den europeiska dimensionen i utbildningen.

Mål

Huvudsyftet med IMPROVE-projektet är att förvärva relationella färdigheter inom äldreomsorgen, med speciellt fokus på personer med demenssjukdom.

Aktiviteter

Under projektets 24 månader kommer tre utbildningsomgångar att äga rum i Belgien och en utbildningsomgång i Sverige. Denna verksamhet kommer att kompletteras med förberedande verksamhet (lokala förberedelsemöten), övervakning och utvärdering samt uppvärderings- och spridningsverksamhet.

Påverkan

Projektet kommer att påverka tre makroområden:

  1. Påverkan på de enskilda deltagarna: de kommer att öka sina yrkesmässiga, kulturella och kommunikativa färdigheter.
  2. Påverkan på målgruppen: Personal som arbetar med utbildning kommer att få nya verktyg och flera nya uppgifter som de kan använda i sin yrkesutbildningsverksamhet.
  3. Påverkan på de deltagande organisationerna: De kommer att använda utbildningsresultaten för att förbättra de sociala tjänsterna och välfärdstjänsterna för äldre.

Projektresultat

De förväntade resultaten av Improve-projektet kommer att återspeglas i:

  1. Förbättrad förmåga att bättre hantera interkulturell dynamik i arbetsmiljön.
  2. Förbättrad förmåga att föreslå experiment med innovativa lösningar.
  3. En stärkt europeisk dimension och större internationalisering inom organisationer.

Deltagarna förväntas särskilt förvärva eller förbättra följande färdigheter:

– interkulturella färdigheter hos personal som arbetar med rörlighet.

– färdigheter i uppvärdering av personal som arbetar med äldreomsorgstjänster

– Förmåga att hantera den europeiska dimensionen av utbildningen.

Skip to content