One Planet

One planet

One Planet

Information

Drivande Prioriteringar

Quick Links

Om Medlemmen

One Planet är en icke-statlig organisation med fokus på miljö och hälsa. Vårt mål är att sprida befintlig kunskap om miljömetoder till nya organisationer och utveckla nya. Vi är ett tvärvetenskapligt team med bakgrund inom exempelvis miljövetenskap, ekoteknik, historia, pedagogik, teknisk fysik och filosofi som samlas i One Planet och vi deltar i en multidisciplinär miljö i samhället genom aktiviteter i frivilligorganisationer, myndigheter, akademin med mera. One Planet är baserat i Uppsala, Sverige och vårt team är huvudsakligen verksamt i Europa med medarbetare globalt. Vi trivs med att arbeta i projektformer med ett tvärvetenskapligt och multidisciplinärt grepp för global vinst.

Verksamhet inom Nätvärket

Skip to content