Medfinansiering

Erasmus +, KA2

Information
Kontaktuppgifter
Isak Johansson
Trollhättan stad

Pro.Child

Att införa en europeisk metod för skydd av utsatta barn och ungdomar

Om Projektet

Projektet är främst inriktat på en mer effektiv hantering av barnmisshandel på lokal nivå. Både Barnahus Fyrbodal och Unione Romagna Faentina delar samma ambition att utveckla och förbättra sitt dagliga arbete, och genom att samarbeta med transnationella partners kommer det att vara möjligt att dra nytta av de två olika systemen. Huvudintresset för den italienska partnern är att bättre känna till Barnahus-modellen och dess praktiska tillämpning, med exempel (hur de arbetar med familjer, hur arbetet organiseras mellan de olika organisationerna som är involverade). Samtidigt från ett svenskt perspektiv finns det ett stort intresse av att få en bättre förståelse för hur italienska myndigheter behandlar och hjälper barn som har utsatts för övergrepp, inklusive vilken modell de använder i Italien för att underlätta samordningen mellan dessa myndigheter.

Mål

Huvudsyftet med projektet är att stärka kompetensen och den dagliga metodiken hos personalen i de deltagande organisationerna. Genom att gå samman och jämföra det arbete som görs i Sverige och Italien med avseende på barnskydd, kommer de två partnerna Barnahus Fyrbodal och Unione Romagna Faentina att få en unik plattform för att dela god praxis samt samarbeta om områden/frågor där de behöver höja kompetensen och förbättra sitt lokala arbete.

Aktiviteter

Projektets resultat kommer att uppnås genom två huvudaktiviteter, organiserade både i Sverige och i Italien.

  • Den första aktiviteten kommer att inledas med att partnerna deltar i en 1-dagars nationell konferens om våld i Trollhättan, som är ett årligt evenemang, och efter konferensen kommer de återstående dagarna att fokuseras på att visa de besökande italienska partnerna hur Barnahusmodellen är organiserad i praktiken och dess metodik som vägleder personalen på Barnahus Fyrbodal i deras dagliga arbete.
  • Den aktivitet som hålls i Italien kommer istället att bestå av ett seminarium med syfte att fokusera och utforska området skydd och förebyggande.

I slutet av projektet kommer även en slutlig handbok att utarbetas.

Skip to content