Medfinansiering

Erasmus KA2, small scale partnership

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Netvärkskoordinator - SERN

SIRIUS

Färdigheter för integrering i samhället

Om Projektet

Projektet härrör från behovet som uttryckts av alla partners att gemensamt ta itu med utmaningarna med att säkerställa en smidig överang från rehabiliteringsprocesser för vuxna med dubbeldiagnos till deras återanpassing i samhället och särskilt på arbetsmarknaden.

Det är uppenbart att den sociala sektorn, och särskilt sociala företag och offentliga tjänstemän, saknar kunskap om effektiva metoder och strategier för att leda vuxna i deras återanpassningprocess i samhället. Denna svarigheten blir ännu mer relevant i samband med vuxna med dubbeldiagnos, eftersom bristen på kunskap om ursprunget till deras situation och korrelationen mellan de två diagnoserna gör det ännu svårare att upprätta åtgärder för att stödja deras integration i samhället.

Mål

Det generella målet för SIRIUS är att förbättra inkluderingen av dubbeldiagnostiserade vuxna i samhället och på arbetsmarknaden.

De specifika målen är:

 • Att förbättra de individuella kompetenserna för målgruppen dubbeldiagnostiserade vuxna
 • Att sterka den organisatoriska kapaciteten och kompentenserna hos den enskilda professionella som arbetar med återintegrering av dubbeldiagnostiserade vuxna.

Aktiviteter

Aktiviteterna som projektet ska implementera för att nå de specifika målen är:

 • Ett första seminarium med experter i Italien för att identifiera goda metoder
 • Ett andra seminarium med experter i Sverige för att identifiera goda metoder
 • Testfasen av de metoder som identifierades under seminariet
 • Samordningsmöte i Sverige
 • Slutmöte i Italien

Projektresultat

Resultaten som projekted förvänta sig att ha är:

 • Förbättring av kunskapen om arbetsmarknaden för dubbeldiagnostiserade vuxna
 • Stärka mjuka kompetenser hos dubbeldiagnostiserade vuxna
 • Förbättring av den individuella motivationen hos dubbeldiagnostiserade vuxna
 • Öka motivationen hos personalen som arbetar med dubbeldiagnostiserad vuxen