ICARO KONSORTIUM

Icaro Konsortium

Information

Quick Links

Om Medlemmen

Konsortium av sociala kooperativ “ICARO” startades i 1995, utifrån de grundande sociala kooperativens önskemål om att formulera konkreta svar på behoven hos socialt utsatta grupper.
Under de senaste åren har Icaro-konsortiet utvidgat sitt intresseområde – som till en början var inriktat på minderåriga som riskerar att delta i kriminell verksamhet – till att omfatta alla socialt svaga kategorier, genom att genomföra “personliga tjänster” samt förvalta mottagningsanläggningar för dessa användare i form av bostäder och halvboenden.
Tack vare sin expertgrupp har Icaro nyligen nått Europa och skapat och befäst partnerskap med offentliga och privata organ i olika medlemsstater för att analysera sociala frågor och i samverkan utveckla de bästa metoderna för att lösa dem.

Verksamhet inom Nätvärket

Skip to content