Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Netvärkskoordinator - SERN
Alessia Mereu
Kommunikationsansvarig - SERN

UPREST

Upp- och omskolning av hållbar turism i en ny digital era

Om Projektet

I efterdyningarna av Covid-19-pandemin och dess förödande effekter på den europeiska turistsektorn i allmänhet är det viktigt att lämpliga strategier och åtgärder vidtas på lokal nivå i Europa för att se till att den nya turistnäringen efter pandemin blir konkurrenskraftig och relevant för framtida besökares behov och förväntningar. Både digitala upplevelser och hållbarhet är nyckelfrågor för många turister i dag när de bestämmer sig för vilka städer och länder de vill besöka, och därför tror vi att dessa två frågor har en stor utvecklingspotential i respektive partners lokala ekosystem. För att dra nytta av en sådan potential är det nödvändigt att lokala tjänstemän tillsammans med turistorganisationer och yrkesverksamma inom turistsektorn blir uppkvalificerade genom innovativ fortbildning.

Mål

Projektets allmänna mål är att öka den digitala kompetensen hos aktörerna inom hållbar turism och samtidigt främja nya inlärningsvägar för att bidra till sektorns återhämtning.
De specifika målen för UPREST är följande:

  • Att identifiera brister i kompetensen hos de lokala näringslivsaktörerna och utveckla utbildningslösningar i enlighet med detta;
  • Att utveckla omskalningsbara utbildningslösningar för näringslivsaktörer inom turismområdet med anknytning till nya digitala lösningar som ska tillämpas lokalt;
  • Att förbättra samarbetet mellan den lokala myndigheten och näringslivsaktörerna genom att utveckla ett ekosystem för lärande med fokus på hållbar turism.

Aktiviteter

I projektet planeras olika typer av aktiviteter:

  • Fem transnationella projektmöten;
  • tre multiplikatorevenemang i Sverige, Italien och Kroatien;
  • Ett seminarium: ett tredagarsseminarium som kommer att vara funktionellt för utvecklingen av projektresultaten;
  • En expertgranskning: En arbetsmetod som kommer att användas bland ekosystemaktörerna från de tre länderna;

Projektresultat

Inom ramen för UPREST kommer tre projektresultat att utvecklas:

  1. Kartläggning av de lokala utbildningsbehoven bestående av (A) en uppsättning lokala “kartor” som ger en detaljerad bild av situationen när det gäller kunskap och färdigheter, och relaterade utbildningsbehov, bland organisationerna i ekosystemet för hållbar turism och (B) en samling av bästa praxis.
  2. Utbildningspaket för att främja digital kompetens inom hållbar turism; det är utformat för tillhandahållare av grundläggande yrkesutbildning, både privata och offentliga (lokala myndigheter), men i slutändan kommer utbildningsinnehållet att rikta sig till aktörer inom turistsektorn, t.ex. personal på resebyråer, hotell, turistbyråer, naturparker, kulturcentra, museer osv. Paketet kommer att innehålla en särskild uppsättning lärandemål och tilldelad tid för varje inlärningsenhet. Det kommer att innehålla -2 personliga enheter – en enhet baserad på kollegial granskning – en bedömningsram – en handbok för handledare som syftar till att underlätta genomförandet av paketet.
  3. Riktlinjer för fortsatt uppföljning av hållbar turism som består av en uppsättning praktiska anvisningar för lokala myndigheter eller organisationer som spelar en politisk eller samordnande roll gentemot projektets målgrupper, i syfte att säkerställa en framgångsrik långsiktig process av fortbildning för ett större antal aktörer i ekosystemet och en uppskalning av processen på lokal och regional nivå.