San lazzaro di savena

San Lazzaro di Savena

Information

Drivande Prioriteringar

Quick Links

Om Medlemmen

Staden ligger vid Via Emilia, en viktig genomfartsled för stadstrafik, 6 kilometer (4 mi) från Bolognas centrum i sydöstlig riktning. Staden har en befolkning på 32000 invånare.

Kommunens interna organisation omfattar 2 ansvariga pedagoger, 9 administrativa tjänstemän, 1 operatör för integrationstjänster och 13 utbildare/lärare vid det kommunala barnomsorgscentret.

De aktiverar ramavtal med sociala samarbetsorganisationer för hanteringen av alla de viktigaste tjänsterna vi hanterar. Den kommunala balansen är starkt inriktad på att stödja vårt område, tack vare en långvarig historia av god administration gentemot elever och inkludering. I vår kontext är kommunen inriktad på kvalitet, innovation, bred spridning av tjänster och möjligheter.

Verksamhet inom nätverket

Showcase

Skip to content