Funded by

Erasmus+, KA2

Information
Contacts
Nicola Catellani
Network Coordinator- SERN

Education about climate change

About the project

De två gymnasieskolorna från Sverige och Italien som deltar i projektet har tidigare framgångsrikt samarbetat i ett Erasmusprojekt på temat energi (2018-2020). De har funnit att deras första samarbete var en källa till värdefull inlärning och professionell stimulans och har beslutat att det fanns de idealiska förutsättningarna för att ge sig in i en ny, större, utmaning som skulle försöka svara på det brådskande behovet av och efterfrågan på en bred, bra, djupgående, vetenskapligt sund och tekniskt informativ utbildning om miljöfrågor och klimatförändringar. Att arbeta med miljöfrågor och klimatförändringar är ett gemensamt mål, men vi möter olika förutsättningar i Sverige och Italien; miljömässiga, kulturella, ekonomiska och politiska. EU:s politik om klimatförändringar är densamma för båda länderna, men de nationella läroplanerna och skolorna hanterar frågan på olika sätt. Detta projekt kommer att öka känslan av solidaritet och gemensamt ansvar. Det är viktigt att eleverna har vetenskaplig kunskap och internationell förståelse för frågan för att få större frihet att agera demokratiskt – vad man kan göra som individ, som en del av ett nationellt och internationellt samhälle, som representant och vald politiker eller som aktivist.

Objectives

This project´s objectives are  – to give students scientific knowledge and an international perspective on the topic of Environment and climate changes, so they can actively be a part of a positive development of this topic.  – to give the teachers opportunities to cooperate in their schools and between countries, to make the implementation of this topic in our schools in a sustainable plan.

Activities

The project  activities foreseen digital meetings between teacher and four short-term exchanges for students with 72 students actively taking part in this two-year project, The two schools will have preparation meetings between teachers with different subjects; Physics/ Mathematics, Biology/Chemistry, English, History and Social studies. In the preparation phase, the schools will adapt the content of the project to current and local environmental problems. Together the two schools will work out multidisciplinary and interdisciplinary teaching about the topic Climate changes and the teachers will continuously plan, implement and evaluate common lessons and the exchanges of students in each other’s countries.

Skip to content