Information
Contacts
SERN Sekretariat

Una Provincia per l'Europa

Om projektet

“Una Provincia per l’Europa” (En provins för Europa) är ett projekt av provinsen Parma som genomförs tack vare bidrag från regionen Emilia Romagna inom ramen för ansökningsomgång 2022 i regionallag 16/2008, som stöder och främjar europeiskt medborgarskap.

Utbildningen, som arrangerades av SERN, var uppdelad i workshops för administratörer (borgmästare, kommunalråd, kommunal- och unionsråd) som fick möjlighet att diskutera strategisk planering och hur man integrerar de finansieringsmöjligheter som erbjuds av de olika regionala, nationella och europeiska programmen i ett långsiktigt perspektiv och med en integrerad strategi med flera fonder, och workshops för tjänstemän som behandlade projektcykeln och den logiska ramstrategin för identifiering av projektidéer.

Målsättningar

Utbildningen som genomfördes av SERN-nätverket inom ramen för projektet “En provins för Europa” inriktades på en metod som ska användas vid utarbetandet av projektförslag där krav, mål, resultat och aktiviteter kopplas samman på ett konsekvent sätt. Förmågan att lägga fram “bra” projektförslag, dvs. som överensstämmer med mål och krav, blir en viktig kompetens när ekonomiskt stöd till projekt ges genom mekanismen för offentlig inbjudan att lämna förslag.

Syftet med utbildningen var att ge deltagarna operativa verktyg för framtida projektutveckling, en grundläggande uppsättning konceptuella element, och att utveckla en förståelse för vad det innebär att bygga upp ett gediget projekt av hög kvalitet genom ett stegvis tillvägagångssätt och lagarbete.

För att balansera behovet av att introducera alla deltagare till en gemensam metodik och samtidigt ge dem ett interaktivt lärande beslutades det att utbildningsverksamheten skulle inriktas på en förenklad version av Project Cycle Management (PCM).

Verksamheter

Utbildningen bestod av två seminarier: det första riktade sig till borgmästare och administratörer och det andra till tjänstemän. Utbildningen upprepades på olika platser i provinsen Parma för att involvera hela provinsen. Seminarierna ägde rum i Borgotaro, Langhirano, Fidenza och Parma.

Resultat

Utifrån denna erfarenhet utvecklades en publikation som berör de viktigaste ämnena som togs upp under workshoparna och som är en utgångspunkt för dem som vill närma sig PCM.

Klicka här för att ladda ner publikationen Una Provincia per l'Europa - endast på italienska.

Klicka här för att se videon om den senaste workshopen - Italienska

Skip to content