Förvaltning - Spridning och intressenthantering

Face to Face
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
HANDLEDARE
ginevra
Ginevra Roli
Projekt Samordnare- SERN
Alessia Mereu
Biträdande kommunikationsansvarig - SERN
LÄNGD
4 timmar
NIVÅ
Grundläggande
AVGIFTER
Kurskod                    Avgift per deltagare

MAN-DISS 01                  100,00 € 

MAN-DISS 02                   100,00 € 
DELTAGARE

Minst 5 deltagare

Högst 15 deltagare

ALLMÄN INFORMATION

Kursbeskrivning
Kursen ger kunskap om olika nivåer av intressenters engagemang i projekt och hur man bygger upp en plan för intressentengagemang. Dessutom ger kursen strategier för effektiv spridning av projektverksamhet och material, med fokus på olika metoder för att nå olika målgrupper.
Lärandemål
I slutet av kursen kommer du att kunna utveckla en plan för engagemang av intressenter, en formell strategi för att kommunicera och samarbeta med projektintressenter för att få deras stöd för projekt. När det gäller spridning kommer du i slutet av kursen att kunna utveckla en plan för spridning, för att bättre förstå processen för att kommunicera information och presentera programresultat för lokala samhällsgrupper och andra lokala intressenter genom definierade kanaler (konferenser, sociala medier, nyhetsbrev, pressmeddelanden, webbplatser).

LÄROMEDEL

Tillhandahållet material
Mallar och exempel på en plan för intressentengagemang och en plan för spridning.
Krav
Grundläggande kunskaper om sociala medier, användning av Facebook och LinkedIn.
Språk
Kursen kommer att erbjudas på engelska. Simultantolkning är möjlig om minst 6 svenska deltagare deltar. Om det krävs kommer en extra kostnad att debiteras.

KURSSCHEMA

07-10-22        MAN-DISS 01             online 28-11-22        MAN-DISS 02             online