UPI Emilia - Romagna

UPI Emilia-Romagna

Information

Drivande Prioriteringar

Quick Links

Om Medlemmen

Unionen för de italienska provinserna i Emilia-Romagna är en sammanslutning av offentliga organ som företräder provinserna i Emilia-Romagna och främjar deras intressen på regional, nationell och europeisk nivå.

UPI är den förening som företräder alla provinser i Emilia-Romagna och samlar, i associerad form, provinsförvaltningarna i följande provinser Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna och Rimini och är en integrerad del av Union of Italian Provinces (UPI).

UPI E-R har som mål att främja utveckling genom att uppmuntra utbyte av bästa praxis och stödja gemensamma initiativ bland sina medlemmar.

För att göra detta spelar UPI E-R en viktig roll för att samordna politik och aktiviteter relaterade till olika provinsiella funktioner, inklusive miljöskydd och miljöförbättring, digital tillväxt, grön utmaning, dataskydd, ungdomlig protagonism, … .

Som ett resultat av sin roll och verksamhet har UPI E-R stor erfarenhet av att samordna och kommunicera uppgifter.

UPI E-R har 6 anställda, inklusive direktören och 2 som ägnar sig åt europeiska projekt och mål.

Verksamhet inom Nätvärket

Galleri

Skip to content