Information
Kontaktuppgifter
Federica Gravina
Projekt Samordnare- SERN
Ginevra Roli
Projekt Samordnare- SERN

In Pink

Om Projektet

In Pink-projektet var ett initiativ till stöd för EU-medborgarskapet – år 2020, som organiserades av provinsen Parma med stöd av SERN och finansierades av regionen Emilia-Romagna. Projektets mål var följande: Att främja jämställdhet på arbetsplatsen i provinsen Parma. att informera medborgarna om de befintliga formerna av könsdiskriminering på arbetsmarknaden, med erfarenheterna från Luleå kommun, Linköpings kommun och privata aktörer i Ale kommun som förebild.

Aktiviteter

I november och december anordnades tre webbseminarier:

1. Vertikal segregering och kvinnors ledarskapsgap

2. Förening av privat- och yrkesliv

3. Kvinnor och Covid19, sysselsättning och sociala perspektiv.

Webinar 1

Fredagen den 13 november 2020 hålls det första webbseminariet “KVINNOR PÅ VERTICEN: En öppen utmaning” i projektet IN PINK, som har utvecklats av provinsen Parma i samarbete med SERN och finansierats av regionen Emilia-Romagna, hölls.
Mötet modererades av Federica Gravina och Ginevra Roli från SERN och inleddes med en institutionell hälsning från Ferdinando De Maria, stadsfullmäktige i Parma, och Nicoletta Paci, stadsfullmäktigeledamot med ansvar för lika möjligheter i Parma.
Den första delen av webbseminariet ägnades åt anföranden:
– Det första av professor Fausto Pagnotta, universitetet i Parma, som tog upp frågan om orsakerna till ojämlikhet mellan könen;
– Det andra inlägget, av Fabrizia Dalcò från jämställdhetsbyrån i provinsen Parma, analyserade frågan om “Kvinnor och makt” och föreslog en historisk exkurs om kvinnor i italiensk politik och gav en översikt över det nuvarande internationella sammanhanget.
Den andra delen av webbseminariet ägnades åt en jämförelse av god praxis mellan Italien och Sverige. De kom med sina vittnesmål:
– Elisabetta Bernardini, tjänsteman vid handelskammaren i Parma;
– Michela Bolondi, ordförande för Proges och vice ordförande för Lega Coop;
– Johanna Bergsro och Lina Bodestad från föreningen för kvinnliga företagare i den svenska kommunen Ale.

Webinar 2

Fredagen den 20 november 2020 hölls det andra webbseminariet “Att förena arbete och familjeliv: logik och verktyg” inom IN PINK-projektet, som organiseras av provinsen Parma i samarbete med SERN och finansieras av regionen Emilia-Romagna.
Mötet modererades av Federica Gravina och Ginevra Roli från SERN och inleddes med ett inlägg av Mariantonietta Calasso, jämställdhetsråd i provinsen Parma.
Den första delen av webbseminariet ägnades åt ett anförande av professor Veronica Valenti från universitetet i Parma, som redogjorde för nationell politik och EU:s politik för lika möjligheter, med särskild inriktning på vad EU gör och har gjort när det gäller att förena arbete och familj.
Under den andra delen av webbseminariet togs ämnet arbete och genusperspektivet upp:
– Från den offentliga arbetsgivarens perspektiv med Daniel Stendahl, sektor Europafrågor, och Charlotte Flyckt, sektor Personal, som berättade om erfarenheterna från deras kommun i Linköping;
– Från den privata arbetsgivarens synvinkel med Michele Laterza, Global Corporate Communications & PR Manager, och Rocco Tassi Carboni, HR Business Partner and Union Relations, som berättade om erfarenheterna från Mutti Company.
Den tredje delen av webbseminariet ägnades åt ämnet politik och tjänster som stöder arbetande kvinnor. De kom med sina vittnesmål:
– Elisabetta Bernardini, kommittén för kvinnligt företagande vid handelskammaren i Parma,
– Sandra Rossi, ordförande för CNA Impresa Donna Parma, som presenterade projektet “Spazio Donna e Impresa”.

Webinar 3

Torsdagen den 10 december 2020 hölls det tredje och sista webbseminariet inom InPink-projektet, som organiserades av Provincia di Parma i samarbete med SERN.
Mötet modererades av Ginevra Roli och Federica Gravina, SERN, och tack vare vår partner Luleå kommun nådde vi ända till Sverige och breddade därmed diskussionen till europeisk nivå.
Förhandlingarna inleddes av Barbara Lori, rådsledamot för jämställdhet i regionen Emilia-Romagna, och därefter talade Roberta Mori | Official Page, Regional Councillor ER, om kvinnors egenmakt, för en hållbar och varaktig utveckling.
Liliana Tessaroli, regional arbetsförmedling ER, behandlade frågan om tjänster och aktiva sysselsättningspolitiska åtgärder för att stödja kvinnors sysselsättning; Giulia Sudano och Valentina Bazzarin från föreningen Orlando Women’s Centre i Bologna erbjöd oss ett genusperspektiv på Covid-19, medan Elisabetta Bernardini handelskammare i Parma tog upp frågan om digitalisering och covid-19:s inverkan på kvinnligt företagande.
Vittnesmålet från Francesca Cavallini, feministisk entreprenör och ordförande för Tice – Psychology for Human Beings, var viktigt, medan Åsa Koski och Ina Wahlberg tog oss med till Sverige, till Luleå kommun, för att förstå hur jämställdhetsintegrering sker i ett offentligt organ.

Skip to content