Samfinansierat av

Erasmus+, KA2

Information
Länkar
Kontakt
ginevra
Ginevra Roli
Projektsamordnare - SERN

SYAT

Synergy Audit

Om projektet

I kampen för att minska den mest negativa miljöpåverkan och därmed eventuellt bromsa den globala klimatförändringen finns det idag direktiv och politik på europeisk och global nivå som uppmanar länder, organisationer och enskilda att minska den negativa miljöpåverkan. Offentliga och privata sektorer på global nivå arbetar i dag för att minska sina organisationers negativa miljöpåverkan genom att t.ex. bli miljöcertifierade enligt miljöstandarder. Europeiska kommissionens EMAS-standard och den globala ISO 14000-standarden är exempel på miljöstandarder som kan vara till stor hjälp när det gäller att upprätthålla ett strategiskt och effektivt miljöledningssystem som syftar till att minska den negativa miljöpåverkan i organisationer. Miljöledningsarbetet hindras dock ofta av t.ex. ekonomisk och kunskapsmässig brist inom organisationerna. Därför kommer den del av miljöledningsprocessen där miljörevisorer ingår att utarbetas i projektet för att öka hjälpen till både revision och ledningsarbete i ett övergripande perspektiv. Detta projekt syftar till att fylla den befintliga klyftan mellan organisationernas behov och önskan att arbeta med miljöledning och inom detta arbete med miljörevisioner, samtidigt som de i dag saknar den ekonomiska och/eller kunskapsmässiga kapacitet som krävs. Därför ska man få ökade möjligheter att förbereda sig för en eventuell kommande miljöcertifiering och en ökad kapacitet att minska den mest negativa miljöpåverkan. Vidare genom att skapa fler möjligheter till utbildning på arbetsplatsen som är särskilt inriktad på denna fråga.

 

Mål

Projektets allmänna mål är att förbättra de åtgärder för miljömässig hållbarhet som genomförs av offentliga och privata organisationer i Europa för att minska den mest negativa miljöpåverkan genom att skapa ett utbildningsprogram för miljörevision som omfattar EU:s och globala direktiv och hållbarhetsmål.

De specifika målen är följande:

  1. Att förbättra möjligheterna till utbildning på arbetsplatsen inom miljörevision genom en metod för utbildning av utbildare.
  2. Att förbättra kompetensen hos tjänstemän och praktiker inom miljörevision.
  3. Främja utbyte av praxis och samarbete mellan EU-länderna när det gäller miljörevision.

Aktiviteter

Projektet kommer att ge två intellektuella resultat:

  1. Ny metodik för utbildning av utbildare i miljörevision.
  2. Utbildningsprogram online för användning med fri tillgång på europeisk och global nivå, baserat på den utarbetade metoden för att vägleda e-material med fri tillgång för samhälleliga mål, akademiker och studenter.

 

Partnerskapet har identifierat följande aktiviteter för att uppnå projektets mål:

  1. Samordningsmöten för att styra, övervaka och utvärdera projektets verksamhet i detalj.
  2. Två utbildningsevenemang för kommande “utbildare”.
  3. Workshops för att utbilda miljörevisorer på lokal nivå.
  4. Multiplikatorevenemang i varje deltagande land för att sprida information om den metodik och det utbildningsprogram online som skapats.
Nyheter från projektet
Skip to content