BRAND-EU

2018 / 2021

BRAND-EU

Beskrivning

Projektet Brand-EU samlar kommuner som är intresserade av att locka människor och företag. Det finns en generell brist på kunskap i kommunikationsförmåga, särskilt hos offentliga förvaltningar. Man bör se över hur städerna presenteras till allmänheten och i synnerhet på deras fördelar. Med utgångspunkt i detta har de deltagande städerna funnit att det finns ett behov av att ge sina medarbetare kompetens i strategier för att öka attraktiviteten hos sina respektive områden.

Mål

Det övergripande målet med projektet är att höja attraktiviteten hos europeiska städer genom utbyte av idéer och metoder. För att uppnå det övergripande målet ovan kommer också projektet att sträva efter att:

1. Utveckla kompetensen för platsmarknadsföring hos kommuner och lokala intressenter.
2. Öka samarbetet mellan kommuner och lokala aktörer för att ta fram allmänna strategier för platsmarknadsföring.
3. Skapa fler utbildningsmöjligheter för kommuner och lokala aktörers personal på en gränsöverskridande nivå.

Målgrupperna som deltar i verksamheten under och efter projektet kommer att vara: tjänstemän; politiska representanter och lokala aktörer, inklusive små och medelstora företag, föreningar, handelskammare etc.

Aktivitäter

Projektverksamheten kommer att genomföras gränsöverskrivande och bestå av:

- Fyra samordningsmöten: en kick off, två mellanliggande möten och en slutkonferens;
- Tre utbildningar inom området platsmarknadsföring för tjänstemän och personal hos lokala aktörer (små och medelstora företag, föreningar andra offentliga myndigheter etc.). Detta i sig kommer att bestå av:

- Introduktion till platsmarknadsföring
- Att locka medborgare och företag till våra kommuner;
- Marknadsföring för att främja turism.
- Kvalitetsgranskning av tjänsterna i de deltagande kommunerna.

Impakt

Brand-Eu kommer att skapa utbildningsmöjligheter för att omskola de offentliga myndigheternas personal och utveckla strategier som har inverkan på lokal utveckling (i detta fall varumärkesstrategier). På sikt kommer samarbetet mellan kommuner och intressenter att öka attraktiviteten och skapa villkor som lockar medborgare och företag att etablera sig i berörda kommuner.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.