DEMETRA

2018 / 2021

DEMETRA

Beskrivning

Inom demensvården har det noterats att det finns ett behov att stärka kompetensen inom områden som: kommunikation med patienter, stressavlastning och utveckling av färdigheter för att kunna känslomässiga relationer med demenspatienter. Studier visar att utbildningar ämnat till att stärka vårdpersonalens psykologiska välmående ger bättre förutsättningar för att samspelet mellan personalen och patienter skall fungera bättre. Detta belyser det brådskande behovet att kartlägga och förstå vårdpersonalens arbetssituation och ge dem de förutsättningar som behövs för att stödja de i deras arbete med dem som drabbats av demens.

Mål

Projektets huvudmål är:
-Att skapa ett lärande sammanhang där vårdpersonal kan lära sig nya metoder och färdigheter i hanteringen av eventuella motgångar som kan uppstå i de långsiktiga vårdrelationerna med patienterna
-Att skaffa kunskap om vårdpersonalens personliga tillväxt inom äldreomsorgen.
-Att utveckla en allmän förståelse för hur viktigt förhållandet mellan patienter och vårdpersonal är för bådas välbefinnande.
Att skapa bättre förståelse bland arbetstagarna hur trivsel uppnås genom att man genomför mer varierande aktiviteter (rörelse, massage, motion, kognitiv och känslomässig träning)
Att skapa ett gränsöverskridande nätverk av utbildare som delar kunskap och som stöder enskilda lokala modeller och metoder.
Att överföra bästa praxis till lokal nivå genom gränsöverskridande utbildning.

Projektresultat/Produkter

Projektets huvudsakliga resultat kommer att leda till förbättrad kompetens inom vården för demenssjukdomar, detta uppnås genom utbyte av god praxis genom gränsöverskridande lokala utbildningskurser för vårdpersonal.

6

Tematiska Område

33

Alla Projekt

27

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.