PRO WELLBEING

2018 / 2020

PRO WELLBEING

Beskrivning

Pro WELLBEING-projektet uppstod då man fann ett behov att uppmärksamma faktumet att en hälsosam livsstil leder till ett långt och välmående liv bland barn och föräldrar. Under den stressiga vardagen negligeras ofta att en mångsidig och hälsosam kost, daglig rörelse, skötsam hygien, miljömedvetenhet och nyttiga relationer är basen för välmående psykiskt såväl som fysiskt.

Mål

Projektet syfte är att utveckla en handlingsplan för förskolor som främjar barnens psykologiska och fysiska välbefinnande samt uppmuntra en hälsosam livsstil genom samverkan mellan skolorna, familjemedlemmar och hälsoexperter som huvudsakligen arbetar med barn från 0 till 6 år

Aktivitäter

Projektet är huvudsakligen baserat på erfarenheter, jämförelser, experiment och utvärderingar av ny praxis relaterade till näring, motion, relationer, personlig hygien och miljövänlighet.

Impakt

Barnen kommer att skaffa sig nya sociala färdigheter samt utveckla en fördelaktig livsstil som håller ända in i vuxenlivet och förs vidare till framtida generationer. Dessutom, tenderar metoder och aktiviteter som familjer testat på spridas vidare vid sociala sammanhang. Tack vare understöd från både familjerna själva och intressenter i projektet kan det också spridas snabbare vilket påverkar samhället och därmed även folkhälsan i stort. Effekterna av detta bör göra sig synliga genom nya val gjorda av lokala institutioner (skolmaten, uppmuntrande till fysisk aktivitet för alla åldrar, betoning på vikten av en god hygien, övningar på att skapa relationer, minskad miljöpåverkan)

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.