Förvaltning - Administrativ och Ekonomisk Förvaltning

Face to Face
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
HANDLEDARE
Nicola Catellani
Netvärkskoordinator - SERN
LÄNGD
6 timmar
NIVÅ
Medelnivå
AVGIFTER
Kurskod                   Avgift per deltagare

MAN-ADM 01             130,00 €

MAN-ADM 02             130,00 €

DELTAGARE
Minst 5 deltagare Högst 15 deltagare

ALLMÄN INFORMATION

Kursbeskrivning

Kursen ger en djupgående bild av de administrativa och finansiella kraven för EU-projekt inom ramen för Erasmus och CERV.

De viktigaste ämnena som tas upp är: projektcykeln ur ett administrativt perspektiv för ett EU-finansierat projekt, från beviljandet av bidraget till slutrapporteringen. Aspekter som tas upp under kursen är kontraktsförfarandet, systemet med enhetskostnader och klumpsummor, förvaltningen av bidraget internt och gentemot partnerna, rapporteringssystemet, de styrkande dokument som krävs, kontroller och revisioner från de finansierande myndigheterna.

Lärandemål
I slutet av kursen kommer du att ha en bred överblick över EU-finansierade projekt ur administrativ och ekonomisk perspektiv. Du kommer att veta vad du som administrativ och ekonomisk tjänsteman förväntas planera och göra för att framgångsrikt hantera projektcykeln.

LÄROMEDEL

Tillhandahållet material
Läromedel (slides)
Krav
Tillgång till SERN:s Medlemsområde.
Språk
Kursen kommer att erbjudas på engelska. Simultantolkning är möjlig om minst 6 svenska deltagare deltar. Om det krävs kommer en extra kostnad att debiteras.

KURSSCHEMA

06-09-22              MAN-ADM 01       Face to Face*

*Lokal kommer att annonseras senare