Förvaltning - Erasmus+ KA1-projekt: från teori till praktik

Face to Face
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
HANDLEDARE
federica
Federica Gravina
Projekt Samordnare- SERN
LÄNGD

1 timme

NIVÅ

Enkel

AVGIFTER

Kurskod                   Avgift per deltagare

MAN-KA1 01               130,00 €

DELTAGARE

Minst 5 deltagare

Högst 15 deltagare

ALLMÄN INFORMATION

Kursbeskrivning

Kursen ger de grundläggande tekniska färdigheter som behövs för att ta itu med ett Erasmus+KA1-mobilitetsprojekt i enlighet med metoden “lära genom att göra”. Syftet med kursen är att ge en allmän översikt över de aktiviteter som planeras i Erasmus KA1-projektet (jobbskuggning och utbildningskurser, gruppbesök) och att förvärva en specifik arbetsmetodik för att garantera ett korrekt genomförande och rapportering av Erasmus+ KA1-projektet. Deltagarna kommer särskilt att lära sig vilka roller och uppgifter de har när de deltar i ett Erasmus KA1-projekt som projektpartner, värdpartner och projektsamordnare. Kursen kommer också att fokusera på hur man korrekt använder mobilitetsverktyget för att rapportera projektmobiliteter och andra förvaltnings- och finansiella verktyg som utarbetats av SERN.

Lärandemål

I slutet av kursen kommer du att kunna samordna och genomföra aktiviteterna i ett Erasmus+ KA1-projekt på ett effektivt sätt genom att lära dig hur du organiserar ditt arbete utan att gå vilse i byråkratin. Du kommer att lära dig att dra nytta av de olika förvaltningsverktyg och mallar som tillhandahålls av SERN och hur man förutser och löser de vanligaste problemen som kan uppstå under genomförandet av ett Erasmus+ KA1-projekt.

KURSMATERIAL

Tillhandahållet material

Mallar och verktyg för hantering.

Krav

Innan kursen börjar måste deltagarna fylla i ett frågeformulär online som skickas en vecka innan kursen börjar för att bedöma deras färdigheter och kunskaper.

Språk

Kursen kommer att erbjudas på engelska. Simultantolkning är möjlig om minst 6 svenska deltagare deltar. Om det krävs kommer en extra kostnad att debiteras.

KURSSCHEMA

  • 08-09-22        MAN-KA1 02      Face-to-Face *

*Orten kommer att annonseras senare