PCM - Förberedande planering

Face to Face
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
HANDLEDARE
Nicola Catellani
Netvärkskoordinator - SERN
LÄNGD

6 timmar

NIVÅ

Grundläggande

AVGIFTER

Kurskod                   Avgift per deltagare

PCM-IN 01                  130,00 €

PCM-IN 02                 130,00 €

PCM-IN 03                 130,00 €

DELTAGARE

Minst 6 deltagare

Högst 15 deltagare

ALLMÄN INFORMATION

Kursbeskrivning

Kursen ger en introduktion till begreppet projekt och de viktigaste delarna av Project Cycle Management (PCM)- metoden. PCM är den metod som EU-kommissionen förväntar sig att mottagarna av dess bidrag ska använda. De viktigaste faserna i projektcykeln kommer att presenteras och kopplas till SERN:s projektutvecklingsprocess. Särskilt fokus kommer att läggas på den första fasen i projektcykeln: den förberedande planeringen. Detta omfattar de viktigaste delarna av denna fas, t.ex. utveckling av en gemensam bakgrundsbeskrivning och definition av intressenters roll. Kursen kommer att baseras på en blandning av grupparbete och presentationer under sessionen med en stark praktisk dimension.

Lärandemål

I slutet av kursen kommer du att ha en omfattande förståelse för vad ett transnationellt projekt handlar om och för vikten av att ha en gemensam metodik som PCM när du närmar dig EU-finansierade projekt. Du kommer att lära dig hur man effektivt startar en projektplaneringsprocess genom en tydlig uppsättning steg som lätt kan tillämpas i ditt lokala sammanhang. Du kommer också att lära dig hur man utvecklar innehållet och fyller i ett stegvis förslag inom ramen för SERN.

LÄROMEDEL

Tillhandahållet material

Läromedel (slides) och formulär för förberedande planering.

Krav

Deltagande i kursen om förberedande planering intro (PCM-INTRO) rekommenderas starkt.

Längd och Språk

Kursen kommer att pågå under en dag och kommer att erbjudas på engelska. Simultantolkning är tillgänglig om minst 6 svenska deltagare deltar. Om det krävs kommer en extra kostnad att debiteras.

KURSSCHEMA

07-06-22        PCM-IN 02          face-to-face   Vänersborgs Kommun

15-11-22        PCM-IN 03          face-to-face Italien*

* Lokal kommer att annonseras senare
Skip to content