Utmärkelser och erkännanden

Utmärkelser och erkännanden

 

SERN inbjudna till att tala inför koordinatorerna för alla LLP Comenius-projekt vid det årliga samordnarmötet den 6 februari 2013

Tack vare de enastående resultaten som erhållits som projektkoordinator för Comenius-nätverket lät Europeiska Unionens verkställande organ för audiovisuell utbildning och kultur (EACEA) bjuda in SERN för att låta Comenius projektkoordinatorer tala och beröra frågor om projektledningen.

Projektet ”Hantera nätverk av vänorter” samordnat av SERN blev utvalt som bästa kapacitetsuppbyggnadsprojekt i programmet ‘’Europa for citizens’’

I slutet av 2012 identifierade Europeiska kommissionen 25 projekt som exempel på högkvalitativa projekt som genomförts inom ramen för programmet ‘’Europa för medborgare’’ 2007-2013. Varje år får ungefär 1000 olika organisationer ansökningar om bidrag beviljat av Europeiska kommissionen. MANTT-projektet valdes ut som bästa praxis inom området kapacitetsuppbyggnadsprojekt.

 

SERN uppmanades av den kroatiska regeringen att hålla en nationell konferens om EFC-programmet i december 2010

Resultatet från projektet tematisktnätverksbyggande som föll under ‘’Europe for Citizens’’ programmet ledde till att SERN blev inbjudna av den kroatiska regeringen för att tala under den nationella konferansen i Opatia som rörde just ’’Europe for citizens’’ programmet.

 

SERN fick priset som årets ‘’Promotor of Sweden in Italy’’ i Milano september 2010

Den svenska ambassaden i Rom och den Italienska handelskammaren tilldelade SERN priset som årets ‘’promotor of Sweden in Italy’’ för nätverkets arbete med att främja förbindelserna och kopplingarna mellan de två länderna.

SERN bjöds in till en lunch med den svenska kungafamiljen och den svenska utrikesministern under statsbesöket i mars 2009.

Den roll som SERN förvärvade i samband med de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Italien erkändes i samband med lunchmötet mellan representanterna för nätverket, den svenska kungafamiljen och den svenska utrikesministern Carl Bildt under statsbesöket i Italien i mars 2009.

SERN valde ut som bästa praxis för tematiska nätverk i april 2009

Europeiska kommissionen utnämnde 2009 SERN som bästa praxis inom området tematiska nätverk. SERN presenterades av Europeiska kommissionen vid CEMR: s generalförsamling 2009.

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.