UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN

Equap Projekt

Den 10 juni 2021 presenterade SERN:s sekretariat projektet EQUAP och dess verktygslåda vid ett evenemang som anordnades av Europeiska kommissionen på temat "Utbildning och vård av småbarn i Europa: Arbeta med familjer och hela samhället" . EQUAP har inkluderats i publikationen "Toolkit for inclusive early childhood education and care" (verktygslåda för inkluderande småbarnspedagogik och -vård) som publicerats av GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur.

Skip to content