Hur man går med

Hur man går med

Nätverkets medlemskap är öppet för de organisationerna, främst offentliga, men också från det civila samhället som delar nätverkets mål.
Som stadgan påpekar är de som är berättigade att ansöka:

I Sverige
Regioner, landsting, kommuner, lokala och regionala myndigheters föreningar.

I Italien
De regionala regeringarna, provinserna, kommunerna, de lokala myndigheterna i Emilia-Romagna, liksom liknande institutioner i andra italienska regioner.

I Italien och Sverige
Aktörer från det civila samhället som delar nätverkets mål och syfte, exempelvis utbildningsinstitutioner på alla nivåer.

Partners
Som en följd av ökat antalet kontakter med organisationer från andra länder i Europeiska unionen har nätverkets generalförsamling beslutat att från och med våren 2009 ge möjlighet till de som vill etablera mer strukturerade relationer med nätverket och dess medlemmar att bli partners för nätverket.

Detta gör att regioner, län, provinser, kommuner, sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter, civila aktörer från EU-länder som delar nätverkets mål och syfte,(Statute of SERN ) att delta i regelbundet för alla SERNs aktiviteter och bidra till dess utveckling.

Ansökningsprocessen

  1. Ansökningsblankett
    Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten.SERN application form 2019. Blanketten behöver signeras av juridisk ansvarig för organisationen i fråga. Kom ihåg att ladda ner och läsa villkoren. Genom att signera ansökningsblanketten accepterar ni innehållet och villkoren i avtalet.
  2. Skicka ansökan
    Skicka blanketten tillsammans med ett presentationsbrev till styrelsens ordförande Lubiano Montaguti (SERN – Viale Martiri della Libertà 15 – 43123 Parma-Italien). En digital samt en fysisk version av ansökningsformuläret och brevet ska också skickas till sekretariatet och dess chef Nicola Catellani
  3. Styrelsens godkännande
    SERN: s styrelse sammanträder normalt tre gånger om året, i januari / februari, april / maj och oktober / november. Under sessionen kommer styrelsen att diskutera medlemsansökan.
  4. Betalning av den årliga avgiften Efter godkännandet av ansökan ska processen för betalning av medlemsavgiften genomföras inom 30 dagar. Om de lämnas in under det andra halvåret gäller de första medlemsavgifterna månaderna mellan ansökningsdatumet och årets slut.

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.