Coompanion Östergötland

Coompanion Östergötland

Information

Drivande Prioriteringar

Quick Links

Om medlemmen

Coompanion främjar kooperativt företagande. Entreprenörskap som sker på lika villkor, där ägande och styrning sker på ett demokratiskt sätt och där hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv garanteras. Vårt arbete resulterar i företag som tar socialt ansvar och skapar positiva sociala effekter , lokal och regional utveckling och bidrar till mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.
Coompanion arbetar med lokal och regional utveckling, bland annat genom att delta i utvecklingsgrupper och driva projekt som skapar och förbättrar förutsättningarna för kooperativt företagande.
Genom vårt företagsfrämjande arbete kommer samhällsnyttiga och sociala företag till liv.
Coompanion finns över hela Sverige med 25 självständiga regionala organisationer som ägs och förvaltas lokalt. Coompanion Östergötland är en av dem och är medlem i SERN sedan 2014.

Verksamhet inom Nätverket

Galleri

Skip to content