Region Östergötland

ostergotland region

Region Östergötland

Information

Drivande Prioriteringar

Quick Links

Om Medlemmen

Östergötlands län består av 13 kommuner och har en yta på 10 605 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av Sveriges totala yta. Östergötland är det fjärde folkrikaste länet i Sverige.

Region Östergötland är den regionala offentliga myndigheten med ansvar för hälso- och sjukvård och regional utveckling i Östergötland, med 12 000 anställda och en budget på 1,5 miljarder euro. När det gäller regional utveckling har Region Östergötland flera regeringsuppdrag, till exempel att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram, en regional vision för regionens framtid samt mål och strategier för att uppnå visionen.

Region Östergötland ansvarar för den regionala utvecklingen i Östergötlands län. Uppdraget är att stärka Östergötlands läns konkurrenskraft och attraktivitet. Regional utveckling omfattar företagsutveckling, kompetens och sysselsättning, kultur, fysisk planering, strategisk planering, internationella relationer samt olika typer av stöd och finansiering. Dessutom har Region Östergötland flera regeringsuppdrag som till exempel ansvar för den regionala utvecklingsstrategin, den regionala transportplanen, den regionala innovationsstrategin, den regionala kompetensplattformen och den samverkande kulturmodellen.

Verksamhet inom Nätvärket

Galleri