Medfinansiering

Europe For Citizens

Information
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

ECOFOOD

Ökad konsumtion av ekologiska livsmedel i skolor

Om Projektet

Offentlig servering av livsmedel, t.ex. skolmåltider, kan ses som ett verktyg för att uppnå hälsosammare matvanor och en mer hållbar konsumtion, med tanke på “medvetandehöjande och utbildningsåtgärder”. Detta anges i EU:s folkhälsoprogram och i den europeiska handlingsplanen för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk. I EU:s senaste initiativ “Europeiska klasser: program för frukt i skolan” påpekades att det är viktigt att servera ekologiska produkter för att öka livsmedelskvaliteten och minska miljöpåverkan.

Projektet var kopplat till barns kost, särskilt i skolan. Det utvecklades utifrån ett transnationellt perspektiv med en lokal dimension för att främja korsbefruktning mellan de olika berörda aktörerna. Olika målgrupper var involverade (lärare, barn, politiker, familjer, lokala producenter) och det fanns faktiskt en möjlighet att öka synergierna mellan dem och att mångdubbla resultaten av projektverksamheten. Det slutliga målet var att skapa en högre nivå av interaktion mellan deltagarna och ett långvarigt samarbete. Projektet gav möjlighet att utveckla en långsiktig ram, så att de inblandade parterna kunde skapa nya projekt och involvera många andra aktörer.

Mål

  1. Öka medvetenheten hos målgrupperna;
  2. Öka mängden lokal ekologisk mat i offentliga skolor;
  3. Utveckla lösningar för att underlätta samspelet mellan utbud (producenter) och efterfrågan.

Aktiviteter

Samordningsmöte och första transnationella evenemang
22/26.06.2010
Meldola och Reggio Emilia (IT)

Andra transnationella evenemanget
26/29.10.2010
Mölndal (SE)

Tredje transnationella evenemanget
19/21.05.2011
Buje (HR)

Fjärde transnationella evenemanget
6/9.10.2011
Wolfhagen (DE)

Femte transnationella evenemanget
16/19.11.2011
Laives (IT)

Femte transnationella evenemanget och utvärderingsmöte
16/19.11.2011
Laives (IT)

Impakt

Skip to content