Samfinansierat av

Erasmus+, KA2

Information
Länkar
Kontakt
federica
Federica Gravina
Projektsamordnare - SERN

GO GREEN

Användning av förstärkt verklighet och simuleringsbaserad utbildning för att främja grön ekonomi

Om projektet

Grönt entreprenörskap bygger på en rad centrala principer som skiljer det från vanligt entreprenörskap. Gröna entreprenörer föreslår affärsmodeller som inte bara är ekonomiskt lönsamma utan också har en positiv inverkan på miljön och samhället. Gröna entreprenörer är medvetna om behovet av att förändra det sätt på vilket samhället har förstått utveckling och välstånd under det senaste århundradet. De strävar efter att integrera de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna i företagets kärnverksamhet och strävar efter att tillhandahålla miljöinnovativa lösningar för det sätt på vilket varor och tjänster produceras, konsumeras och erbjuds. Gröna entreprenörer utgör grunden för att starta och upprätthålla en grön ekonomi, genom att de tillhandahåller gröna produkter och tjänster, inför grönare produktionsteknik, ökar efterfrågan på gröna produkter och tjänster, samt genom att skapa gröna jobb.

Projektets främsta innovativa fokus kommer att vara det skräddarsydda konsortiet för grönt entreprenörskap, men partnerna kommer att se till att bästa praxis för pedagogisk undervisning och högsta designstandard för produktion av läromedel uppnås. Fler och fler människor får upp ögonen för de otaliga fördelarna med utbildning på nätet. Den flexibilitet, tillgänglighet och överkomliga priser som utbildningsformen erbjuder, i kombination med att det finns ett stadigt behov av fortbildning är de viktigaste skälen till att digitala kurser kommer att fortsätta att blomstra i framtiden. Även om den ökande populariteten för nätbaserat lärande har lett till en ökning av antalet kurser har det inte haft någon märkbar inverkan på kvaliteten på de tillgängliga kursmaterialen. GoGreen kommer att utnyttja teknikens framsteg för att skapa ett engagerande och inspirerande utbildningsinnehåll.

Mål

Projektets mål är följande:

 1. Att bygga upp kapaciteten hos yrkesutbildningsinstitutioner för att använda Mobile Augmented Technology och Simuleringsbaserad utbildning för att utbilda privata enheter och entreprenörer i hur man hanterar miljöförändringar.
 2. Att förbättra den strategiska samstämmigheten för inlärning inom yrkesutbildning för övergången till en grönare ekonomi, för att engagera den privata sektorn och nya entreprenörer.
 3. Att utnyttja den privata sektorns och entreprenörernas färdigheter och kunskaper för grön tillväxt och klimatförändringar.
 4. Att öka medvetenheten om klimatförändringarnas konsekvenser och att stötta utvecklingen av grön kompetens på arbetsmarknaden.

Aktiviteter

 • 7 transnationella projektmöten
 • 1 utbildningsseminarium (LTTA)
 • 4 intellectual outputs
 • 6 evenemang för spridning av projektets resultat

Resultat

I projektet planeras fyra “intellectual outputs”: 

 • IO1: Grön läroplan för yrkesutbildning med hjälp av teknik för förstärkt verklighet 

En läroplan kommer att tas fram för att utrusta de deltagande tillhandahållarna/utbildarna av yrkesutbildning så att de kan förbättra sina färdigheter, nyckelkompetenser och öka sina kunskaper om klimatförändringsfrågor och för att ge dem de nödvändiga verktygen för att ta itu med de utmaningar som den privata sektorn och företagare står inför. 

 • IO2: Simuleringsbaserat utbildningspaket 

Det simuleringsbaserade utbildningspaketet kommer att vara lätt att anpassa till olika sammanhang, vilket förbättrar dess hållbarhet och kompatibilitet med kommande utmaningar, såväl gällande sociala utmaningar, som utmaningar gällande inlärning. 

 • IO3: MOOC för klimatåtgärder 

MOOC:er (Massive Open Online Course) erbjuder en kostnadsfri och komplett inlärningsupplevelse online och är utformade för ett stort antal deltagare. De flesta MOOC:er är utan förkunskapskrav. 

 • IO4: Verktygslåda med politiska och praktiska rekommendationer 

En verktygslåda med politiska och praktiska rekommendationer kommer att utarbetas, som kommer att innehålla en samling av lärdomar, goda exempel och praxis, utmaningar och politiska rekommendationer. 

Här hittar du projektets resultat

VET Green Curriculum using Augmented Reality Technology

Handbook Manual of the Simulation-Based training

MOOC for climate action

MOOC:er erbjuder gratis en komplett inlärningsupplevelse online och är utformade för ett stort antal deltagare. Vem som helst kan anmäla sig till de flesta av dem, eftersom de är utan behörighetskrav.

Toolkit with Policy & Practice Recommendations

Nyheter från projektet
Skip to content