Samfinansierat av

Erasmus+, KA2

Information
Länkar
Kontakt
federica
Federica Gravina
Projektsamordnare - SERN

GO GREEN

Användning av utökad verklighetsteknik och simuleringsbaserad utbildning för att främja grön ekonomi

Om projektet

Grönt entreprenörskap bygger på en rad centrala principer som skiljer det från vanligt entreprenörskap. Gröna entreprenörer föreslår affärsmodeller som inte bara är ekonomiskt lönsamma utan också har en positiv inverkan på miljön och samhället. Gröna entreprenörer är medvetna om behovet av att förändra det sätt på vilket samhället har förstått utveckling och välstånd under det senaste århundradet. De strävar efter att integrera de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna i företagets kärnverksamhet och strävar efter att tillhandahålla miljöinnovativa lösningar för det sätt på vilket varor och tjänster produceras, konsumeras och erbjuds. Gröna entreprenörer utgör en grund för att starta och upprätthålla en grön ekonomi genom att tillhandahålla gröna produkter och tjänster, att införa grönare produktionsteknik, att öka efterfrågan på gröna produkter och tjänster och genom att skapa gröna jobb.

Den främsta innovationen kommer att vara det skräddarsydda konsortiet för grönt entreprenörskap, men partnerna kommer att se till att bästa praxis för pedagogisk undervisning och de högsta designstandarderna för produktion av läromedel uppnås. Fler och fler människor får upp ögonen för de otaliga fördelarna med utbildning på nätet. Flexibilitet, tillgänglighet och överkomliga priser i kombination med ett ihållande behov av fortbildning är de viktigaste skälen till att detta moderna fenomen kommer att fortsätta att blomstra i framtiden. Även om den ökande populariteten för nätbaserat lärande har lett till en ökning av antalet kurser för nätbaserat lärande har det inte haft någon märkbar inverkan på kvaliteten på de tillgängliga kursmaterialen. GoGreen kommer att utnyttja teknikens framsteg för att skapa ett engagerande och inspirerande utbildningsinnehåll.

Mål

Projektets mål är följande:

 1. Att bygga upp kapaciteten hos tillhandahållare av yrkesutbildning för att använda Mobile Augmented Technology och Simuleringsbaserad utbildning för att utbilda privata enheter och entreprenörer i hur man hanterar miljöförändringar.
 2. Förbättra samstämmigheten i strategierna för inlärning inom yrkesutbildningen för övergången till en grönare ekonomi för att engagera den privata sektorn och nya entreprenörer.
 3. Utnyttja den privata sektorns och entreprenörernas färdigheter och kunskaper för grön tillväxt och klimatförändringar.
 4. Öka medvetenheten om klimatförändringarnas betydelse och stödja utvecklingen av grön kompetens på arbetsmarknaden.

Aktiviteter

 • 7 Transnationella projektmöten
 • 1 Utbildningsseminarium (LTTA)
 • 4 Intellectual Outputs
 • 6 Multiplikatorevenemang

Resultat

I projektet planeras fyra Intellectual Outputs: 

 • IO1: Grön läroplan för yrkesutbildning med hjälp av teknik för förstärkt verklighet 

En läroplan kommer att tas fram för att utrusta de deltagande tillhandahållarna/utbildarna av yrkesutbildning så att de kan förbättra sina färdigheter, nyckelkompetenser och öka sina kunskaper om klimatförändringsfrågor och för att ge dem de nödvändiga verktygen för att ta itu med de utmaningar som den privata sektorn och företagare står inför. 

 • IO2: Simuleringsbaserat utbildningspaket 

Simuleringsbaserat utbildningspaketet kommer att göra det lätt att anpassa till olika sammanhang och stödja utbildningspaketets hållbarhet och kompatibilitet med kommande sociala och inlärning utmaningar. 

 • IO3: MOOC för klimatåtgärder 

MOOC:er erbjuder en kostnadsfritt och komplett inlärningsupplevelse online och är utformade för ett stort antal deltagare, som alla kan anmäla sig till, de flesta utan behörighetskrav. 

 • IO4: Verktygslåda med politiska och praktiska rekommendationer 

En verktygslåda med politiska och praktiska rekommendationer kommer att utarbetas, den kommer att innehålla en samling av lärdomar, goda exempel och praxis, utmaningar och politiska rekommendationer. 

Här hittar du resultaten av projektet

VET Green Curriculum using Augmented Reality Technology

Handbook Manual of the Simulation-Based training

MOOC for climate action

MOOC:er erbjuder gratis en komplett inlärningsupplevelse online och är utformade för ett stort antal deltagare som vem som helst kan anmäla sig till, de flesta av dem utan behörighetskrav.

Toolkit with Policy & Practice Recommendations

Nyheter från projektet