DEHORS

2018 / 2021

DEHORS

Beskrivning

DEveloping innovative learning contexts in pre-scHools’ OutdooR Spaces

Utomhuspedagogiken i förskolor baseras på direkt kontakt med utomhusmiljön och dess särdrag. Den utgör en utbildningsstrategi som kompletterar inomhuspedagogiken. Samarbetet består av sju organisationer från fyra EU länder (Sverige, Italien, Lettland och Cypern) som ser att det finns ett behov att tänka om och förbättra utomhuspedagogiken vid förskolor för att kunna stödja barnens inlärning.

Mål

Det huvudsakligen målet för 3-års projektet är att höja kvaliteten på förskolan genom att utveckla och stärka kunskapen om design och planeringen av stimulerande utomhusaktiviteter. Mer specifika mål för projektet är;

  1. Att förbättra kvaliteten på barnens lärande genom utomhuspedagogik
  2. Att förbättra förskolelärarna kompetens om utomhusaktiviteter.
  3. Att skapa innovativa platser för lärande utomhus genom att föra samman expertis från olika områden.

 

Projektresultat/Produkter

De främst förväntade resultaten kommer att vara utvecklingen av innovativa utbildningsplatser för utomhuspedagogik, konstruerade och testade med stöd av experter från andra områden än utbildning (ex. arkitekter och landskapsdesigners) samt förbättra förskolelärares kompetens avseende planering och genomförande av utomhusaktiviteter.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.